Buhalterinės apskaitos ir konsultacinės paslaugos nuo 1989 m.

Keičiasi reglamentavimas dėl galimybės mažinti dienpinigius

Nuo 2022 m. liepos 1 d. yra keičiamas Vyriausybės nutarimas Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“, numatantis maksimalius dienpinigių dydžius bei galimybę mažinti jų dydį.

 

Dabartinis reglamentavimas numato, kad darbuotojui mažesni dienpinigiai, nei numatyti Vyriausybės nutarime, gali būti mokami tuo atveju, jeigu tai yra susitarta kolektyvinėje ar darbo sutartyje. Nuo 2022 m. liepos 1 d. šis reglamentavimas yra keičiamas numatant, jog galimybė mažinti darbuotojo dienpinigius gali būti numatyta tik kolektyvinėje sutartyje arba vietiniame norminiame akte. Tai reiškia, jog norint ir toliau turėti galimybę mažinti darbuotojams dienpinigius, darbdavys turės priimti vietinį norminį aktą, kuriame turės būti aprašomi konkretūs ir objektyvūs mažesnių dienpinigių nustatymo kriterijai.

 

Galimybės susitarti su darbuotoju dėl dienpinigių mažinimo darbuotojo darbo sutartyje nebeliks.

 

Prieš nustatant dienpinigių dydžius, turi būti įvykdytos informavimo ir konsultavimo procedūros Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Jeigu dienpinigių dydžiai nustatomi vietiniame norminiame teisės akte, darbuotojai su juo turi būti supažindinti raštu.

 

Minėtieji pakeitimai priimti siekiant darbuotojų lygiateisiškumo dienpinigių mažinimo atvejais, taip pat siekiant išvengti darbdavių piktnaudžiavimo dėl išmokamų dienpinigių sumų.

 

Jei turėsite papildomų klausimų ar būtų reikalinga pagalba rengiant reikiamus dokumentus, prašome kreiptis į Leinonen teisės padalinį el. paštu lithuania.legal@leinonen.eu.23.06.22


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

15

Sep

DAUGIAU UŽDIRBANČIŲ DARBO SĄLYGOS GALI BŪTI LANKSTESNĖS

4

Aug

Sugriežtinti reikalavimai virtualių valiutų paslaugų tiekėjams

Susisiekite su mumis

Email again:
Services