Buhalterinės apskaitos ir konsultacinės paslaugos nuo 1989 m.

Konfidencialios informacijos perleidimas tretiesiems asmenims kaip konfidencialumo sąlygos pažeidimas

Jei Darbuotojas pažeidžia konfidencialumo sąlygą, Darbdavys turi teisę reikalauti patirtos žalos atlyginimo. Kad Darbdavys galėtų įgyvendinti šią teisę, Įmonės direktorius turi būti atlikęs šiuos veiksmus:
  • Informacija, laikytina konfidencialia, apibrėžta Įmonės vidaus dokumentuose. 
  • Darbuotojas turi būti supažindintas kokią informaciją Įmonė laiko konfidencialia. 
  • Imtasi reikiamų priemonių tokiai informacijai apsaugoti (įskaitant, bet neapsiribojant konfidencialumo sąlygos nustatymu Darbo sutartyje ar vidaus dokumentuose). 

Darbuotojui civilinė atsakomybė už konfidencialumo sąlygos pažeidimą kyla tuomet, kai įrodoma, kad buvo neteisėti Darbuotojo veiksmai, kaltė, Darbdavio patirti nuostoliai ir priežastinis ryšys tarp veiksmų ir žalos.

Pažymėtina, kad Darbuotojo neteisėtais veiksmais laikomas konfidencialumo sąlygos, nustatytos darbo sutartyje, pažeidimas. Minėtame Teismo sprendime buvo sprendžiama dėl neteisėtų veiksmų, susijusių tik su konfidencialios informacijos perleidimu trečiosioms šalims. Neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, kad po darbo santykių nutraukimo buvęs darbuotojas iš darbinio elektroninio pašto persiuntė Darbdavio jam siųstus laiškus, kuriuose buvo užfiksuota konfidenciali informacija, į trečiojo asmens bei savo asmeninį elektroninius paštus. Teismas nesprendė dėl neteisėtų veiksmų, susijusių su tokios informacijos panaudojimu.

Teismų praktikoje, sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais Įmonės nuostoliais. Todėl Įmonė turi teisę reikalauti juos atlyginti neįrodinėdama jų dydžio. Vis dėlto, teismas privalo koreguoti atlygintinos žalos dydį, remdamasis bylos aplinkybėmis: jeigu pagal byloje nustatytas aplinkybes Darbdavio reikalaujamas netesybų dydis neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų, teismas gali sumažinti priteistinos baudos dydį.

Minėtą Teismo sprendimą galite rasti čia:

http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=f2299e34-5ec1-48d3-99b7-be1b397fd7b1

14.04.17


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

15

Sep

DAUGIAU UŽDIRBANČIŲ DARBO SĄLYGOS GALI BŪTI LANKSTESNĖS

4

Aug

Sugriežtinti reikalavimai virtualių valiutų paslaugų tiekėjams

Susisiekite su mumis

Email again:
Services