Buhalterinės apskaitos ir konsultacinės paslaugos nuo 1989 m.

LVAT bylos dėl bankrutuojančių bendrovių teisės į PVM atskaitą  

Minėtose bylose bendrovėms atstovaujantis bankroto administratorius bendrovių vardu pirko paslaugas (pvz., apskaitos, nekilnojamo turto apsaugos, teisines, elektros tiekimo ir kitas), kurios buvo būtinos ir neišvengiamos, siekiant prižiūrėti bankrutuojančios bendrovės turtą bei vykdyti privalomas bankroto procedūras. Paslaugos būdavo užsakomos bankroto administratoriaus, tačiau paslaugomis naudojosi Bendrovės, todėl PVM sąskaitos-faktūros buvo išrašomos bendrovių vardu. Bendrovės atskaitė pirkimo PVM nuo minėtų paslaugų ir pateikė prašymus VMI grąžinti arba užskaityti PVM permokas. VMI abejose bylose ginčijo bendrovių teisę atskaityti pirkimo PVM nuo šių paslaugų, kadangi bendrovės nuo sprendimo iškelti bankroto bylą datos nevykdė PVM apmokestinamos veiklos, t.y. nedeklaravo PVM apmokestinamų pajamų.

LVAT, remdamasis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ESTT) praktika, išaiškino, kad bankrutuojančios bendrovės turi teisę į pirkimo PVM atskaitą, jeigu įsigytos prekės bei paslaugos yra skirtos bendrovės ekonominės veiklos pabaigai (bendrovės likvidavimui), nebent tokie sudaryti pirkimo sandoriai patenka sukčiavimo bei piktnaudžiavimo sritis.

LVAT dar kartą pažymėjo, jog teisė į PVM atskaitą yra siejama su bendrovės vykdoma ekonomine veikla, t.y. jeigu bendrovė vykdė ekonominę veiklą (iki pradėtos bankroto procedūros) ir buvo pripažinta apmokestinamuoju asmeniu, tai ir pradėjusi bankroto procedūrą, ji lieka apmokestinamuoju asmeniu. Vieną kartą bendrovei pripažinta apmokestinamojo asmens savybė negali būti panaikinta, net jei nusprendžiama toliau neplėtoti įmonės veiklos ir ją likviduoti. Pagal ESTT praktiką ekonominės veiklos proceso dalimi yra laikomi tiek paruošiamieji darbai, skirti ekonominės veiklos pradžiai, tiek ekonominės veiklos vykdymas, tiek ekonominės veiklos užbaigimo (likvidavimo) darbai. Remiantis šia praktika, LVAT įvertino, kad nors bendrovės likvidavimas nėra susijęs su pelno siekimu, tačiau yra tiesiogiai susijęs su bendrovės ekonomine veikla, t.y. jos pabaiga, todėl laikantis verslo apmokestinimo neutralumo principo, bendrovės turi teisę atskaityti pirkimo PVM, jeigu įsigytos prekės bei paslaugos yra skirtos likvidavimo procesui.


04.11.16


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

23

Jun

Keičiasi reglamentavimas dėl galimybės mažinti dienpinigius

13

Jun

Taikytinų neapmokestinamųjų pajamų dydžių pakeitimai

Susisiekite su mumis

Email again:
Services