Buhalterinės apskaitos ir konsultacinės paslaugos nuo 1989 m.

Mokestinę nepriemoką bus galima perimti, grąžinti arba perleisti kitiems

Remiantis taisyklių pakeitimais, skolininkui bei perimančiam nepriemoką asmeniui buvo pašalinti apribojimai:

  • perimtą skolą perduoti kitam asmeniui;
  • perimtą nepriemoką grąžinti mokesčių mokėtojui.

Taigi, papildomai bus galima perduoti nepriemoką trečiajam asmeniui arba grąžinti nepriemoką pirminiam mokesčių mokėtojui.

Daugiau informacijos galite rasti čia:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/fd6a1a82470411e7b465dc41e35792b9?jfwid=-x5bl5qx1o

23.06.17


Latest articles

22

Feb

Introduction to Estonia

18

Aug

Apribojimų pokyčiai Lietuvoje

26

Jul

Komandiruočių koeficiento padidinimas pripažintas neteisėtu

Susisiekite su mumis

Email again:
Services