Buhalterinės apskaitos ir konsultacinės paslaugos nuo 1989 m.

Nauji įrodymai gabenant prekes į kitas ES šalis

Informuojame, jog nuo 2020 m. sausio 1d. pagal Tarybos įgyvendinimo reglamentą 2018/1912 yra keičiamos reglamento 282/2011 nuostatos, susijusios su įrodymais gabenant prekes į kitas ES šalis.

Teisės akto pakeitimai pabrėžia, jog norint taikyti 0% PVM tarifą tiekiant prekes į kitas ES šalis, prekių pirkėjas privalo būti kitos valstybės nares PVM mokėtojas. Skirtingose ES šalyse buvo skirtingas vertinimas, ar PVM kodas yra privalomas tačiau dabar ši nuostata yra PVM direktyvoje. Kitos privalomos sąlygos yra, jog prekės turi būti išgabenamos už valstybės narės ribų bei prekių pardavimas turi būti įtraukiamas į prekių tiekimo ir (arba) paslaugų tiekimo į kitas valstybes nares ataskaitą (VIES).


Teisės akte nurodomi, kokie prekių išgabenimo į kitą ES valstybę narę įrodymai turėtų būti renkami.


I grupė

II grupė

III grupė

Dokumentai, tiesiogiai susiję su prekių gabenimu:

o   CMR važtaraštis;

o   konosamentas;

o   oro transporto važtaraštis;

o   geležinkelio važtaraštis;

o   vežėjo, ekspeditoriaus PVM sąskaita faktūra už pervežimo paslaugas.

 

 

Dokumentai, netiesiogiai patvirtinantys prekių gabenimą:

o   draudimo liudijimas, susijęs su prekių gabenimu;

o   banko dokumentai, kuriais įrodoma, kad už prekių išgabenimą sumokėta;

o   oficialūs dokumentai, kuriuos išduoda valdžios institucija;

o   sandėlio savininko kvitas, kuriuo patvirtinamas prekių sandėliavimas toje ES valstybėje

Pirkėjo patvirtinimas, jog pirkėjas išgabeno prekes savo vardu arba tai jo vardu padarė trečioji šalis, bei jame nurodoma:

o   prekių paskirties ES valstybė;

o   patvirtinimo išdavimo data;

o   prekių kiekis ir rūšis;

o   pirkėjo pavadinimas ir adresas;

o   prekių atvykimo data ir laikas;

o   pirkėjo vardu prekes priimančio asmens tapatybė;

o   jei naudojama transporto priemonė – transporto priemonės identifikacinis numeris


Laikoma, kad prekės buvo išgabentos į kitą ES valstybę narę, kai Tiekėjas turi šiuos įrodymus:

1.     Prekes išgabena tiekėjas arba jo vardu trečioji šalis

·       Vienas iš I grupės įrodymų + vienas iš II grupės įrodymų;

·       du įrodymai iš I grupės įrodymų.

2.     Prekes išgabena pirkėjas arba jo vardu trečioji šalis

·       Vienas iš I grupės įrodymų + vienas iš II grupės įrodymų + III grupės įrodymas

·       du įrodymai iš I grupės įrodymų + III grupės įrodymas

 

Norime atkreipti dėmesį, jog pirkėjo patvirtinimas (III grupės dokumentas) turi būti pateikiamas iki kito mėnesio 10 dienos po prekių išgabenimo. Taip pat, įrodymai turi būti vienas kitam neprieštaraujantys ir turi būti išduoti 2 skirtingų bei viena nuo kitos, nuo pardavėjo ir pirkėjo, nepriklausančių šalių.

Svarbu paminėti, jog nepavykus surinkti dokumentų, kurie atitiktų naujos tvarkos reikalavimus, lieka galimybė pagrįsti PVM 0% tarifo taikymą senuoju būdu.

Primename, jog Leinonen mokesčių komanda gali suteikti visapusiškas bei išsamias mokestines konsultacijas, peržiūrėti įvairius jūsų pateiktus dokumentus ir pateikti komentarus apie galimas rizikas.

Informacija aukščiau paruošta Leinonen mokesčių komandos.


11.02.20


Author:

linkedin icon image logo
Evelina Dausėnaitė

Evelina Dausėnaitė

Head of Tax & Legal

Mobile: +370 699 77637

Email: evelina.dausenaite(at)leinonen.lt

Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

4

Aug

Sugriežtinti reikalavimai virtualių valiutų paslaugų tiekėjams

2

Aug

Darbo kodekso pakeitimai nuo rugpjūčio 1 d.

Susisiekite su mumis

Email again:
Services