Buhalterinės apskaitos ir konsultacinės paslaugos nuo 1989 m.

NEAIŠKI ĮMONĖS VADOVO PRAEITIS GALI SUKELTI NEMALONUMŲ VERSLE

Pastaruoju metu viešojoje erdvėje girdime vis daugiau nuomonių susijusių su gan kontraversiškai vertinamu Mokesčių administravimo įstatymo (MAĮ) 40-1 straipsniu, įsigaliojusiu 2019 m. sausio 1 d. Aptariama MAĮ nuostata įtvirtinta rodiklius, pagal kuriuos yra vertinama, ar mokesčių mokėtojas - juridinis asmuo arba individualia veikla užsiimantis asmuo - gali būti laikomas patikimu mokesčių mokėtoju.


Minėtojo straipsnio pagrindu jau atsirado ir vadinamoji „gėdos lenta“, viešai įvardinanti nepatikimus mokesčių mokėtojus, kurią internete patikrinti gali kiekvienas (http://www.vmi.lt/cms/informacija-apie-mokesciu-moketojus). Gavus nepatikimo mokesčių mokėtojo statusą asmeniui užkertama galimybė dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, galimybė turėti paramos gavėjo statusą, gali būti prailginami mokesčių tikrinimo senaties terminai. Tokio statuso turėjimas taip pat galimai bus vertinamas bendraujant su bankais ar kitomis riziką stebinčiomis įstaigomis.


Vadovaujantis MAĮ 40-1 str. 1 d. 3 ir 4 punktais, mokesčių mokėtojas (šiuo atveju įmonė) neatitiks minimalių patikimo mokesčių mokėtojo reikalavimų, jei:

a)       juridinis asmuo ir (ar) jo vadovas:

 - per paskutinius trejus metus iki vertinimo dienos,

 - įsigaliojusiu apkaltinamuoju nuosprendžiu buvo nuteistas už sukčiavimą, neteisėtą praturtėjimą, nusikalstamą veiką ekonomikai ir verslo tvarkai, nusikalstamą veiką finansų sistemai,

 

b)       arba, jei juridinio asmens vadovui ar kitam atsakingam asmeniui

 - per paskutinius vienerius metus iki jo vertinimo dienos

 - buvo paskirta 1,500 EUR ar didesnė bauda už padarytą tam tikrą administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse (ANK),

 - arba jam nebuvo paskirta bauda už ANK straipsnių pažeidimus, tačiau pažeidimas buvo padarytas pakartotinai.


Trumpai tariant – jei įmonės vadovas per pastaruosius trejus metus buvo pripažintas kaltu dėl tam tikrų ekonominių nusikaltimų padarymo arba per pastaruosius vienerius metus jam buvo paskirta 1,500 eurų ar didesnė bauda už tam tikrus administracinius nusižengimus ekonominei santvarkai – įmonė automatiškai pripažįstama nepatikima mokesčių mokėtoja. Atsižvelgiant į MAĮ nuostatas bei į ženklius neigiamus padarinius mokesčių mokėtojui, tampa ypatingai svarbu, kas yra įmonės vadovas bei jo turimos nuobaudos už nurodytus nusižengimus ar nusikalstamas veikas.


Reikalinga įvertinti dar ir tai, jog „prasikaltusio“ vadovo atleidimas neišgelbės įmonės nuo gręsiančio nepatikimo mokesčių mokėtojo statuso gavimo. Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) komentuoja, jog esant situacijai, kai juridinio asmens vadovas arba atsakingas asmuo buvo nubaustas už MAĮ 40-1 str. numatytus pažeidimus, tačiau buvo atleistas iš darbo ir pakeistas kito asmens, MAĮ prasme toks juridinis asmuo bus ir toliau laikomas nepatikimu mokesčių mokėtoju. Svarbu paminėti ir tai, kad įdarbinant prasižengusi asmenį (vadovą), bendrovė taip pat gali būti įtraukta į minėtąją „gėdos lentą“. Vadovaujantis VMI pozicija, tuo atveju, kai juridinio asmens vadovas, kuris yra teistas ar baustas pagal nurodytus pažeidimus, „įsidarbina vadovu kitame juridiniame asmenyje nepraėjus naikinamajam terminui, tas juridinis asmuo tampa neatitinkančiu minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų“  

(http://www.vmi.lt/cms/mokesciu-administravimo-istatymo-pakeitimai).


Išeitis iš susidariusios situacijos galėtų būti darbdavio reikalavimas būsimam darbuotojui pateikti teistumo buvimo/nebuvimo pažymą bei išrašą apie asmeniui registruotus administracinius nusižengimus ir priimtus sprendimus. Minėtus dokumentus galima užsakyti internetu ar kitais būdais, numatytais atitinkamų institucijų. Tokiu atveju, darbdavys galės būti tikras dėl būsimo vadovo nuobaudų buvusių praeityje ir galimos rizikos įmonei, tačiau ypatingai svarbu, kad įmonė pasirengtų reikiamą dokumentaciją dėl būsimo vadovo asmens duomenų tvarkymo šiais tikslais.

Maloniai primename, jog Leinonen teisininkų komanda yra pasiruošusi Jums padėti tinkamai įgyvendinti prevencines priemones, siekiant išvengti galimų rizikų, susijusių su nepatikimo mokesčių mokėtojo statuso gavimu.

Informacija buvo paruošta Leinonen teisininkų komandos.


25.11.19


Author:

linkedin icon image logo
Živilė Mikolaitienė

Živilė Mikolaitienė

Senior Legal Advisor

Mobile: +370 656 73318

Email: zivile.mikolaitiene(at)leinonen.lt

Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

22

Nov

Dažniausiai pasitaikantys klausimai registruojantis pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju...

15

Sep

DAUGIAU UŽDIRBANČIŲ DARBO SĄLYGOS GALI BŪTI LANKSTESNĖS

Susisiekite su mumis

Email again:
Services