Buhalterinės apskaitos ir konsultacinės paslaugos nuo 1989 m.

Nekilnojamo turto pardavimas neapmokestinamas GPM tik išlaikius 10 metų

Šis pakeitimas nėra taikomas pajamoms, gautoms pardavus ar kitaip perleidus nuosavybėn Europos ekonominės erdvės valstybėse esantį gyvenamąjį būstą:

  • jeigu jame pastaruosius 2 metus iki pardavimo buvo gyventojo gyvenamoji vieta, deklaruota teisės aktų nustatyta tvarka;
  • kuriame gyventojo gyvenamoji vieta, deklaruota teisės aktų nustatyta tvarka, buvo trumpesnį negu 2 metų laiką, o gautos pajamos per vienus metus nuo tokio būsto pardavimo yra panaudojamos kito Europos ekonominės erdvės valstybėje esančio gyvenamojo būsto, kuriame gyventojas teisės aktų nustatyta tvarka deklaruoja gyvenamąją vietą, įsigijimui.

10.02.16


Latest articles

22

Feb

Introduction to Estonia

28

May

Informacija apie karantino apribojimų pokyčius

21

May

Informacija apie galimybių pasą ir kitus pakeitimus

Susisiekite su mumis

Email again:
Services