Buhalterinės apskaitos ir konsultacinės paslaugos nuo 1989 m.

Nuo 2019 metų Bendrovės privalės atskleisti savo tikruosius naudos gavėjus

Juridinio asmens naudos gavėju laikomas fizinis asmuo, kuriam:

  • priklauso juridinis asmuo, arba
  • kuris jį valdo tiesiogiai ar netiesiogiai, turėdamas 25% ir vieną akciją arba didesnę negu 25% nuosavybės dalį arba balsavimo teisių, arba
  • jį kontroliuodamas kitais būdais.

Nuo 2019 m. sausio 1 d. juridiniai asmenys privalės:

1.Gauti, atnaujinti ir saugoti tikslią informaciją apie savo tikruosius naudos gavėjus. Tikslia informacija laikoma:

  • naudos gavėjo vardas, pavardė;
  • gimimo data;
  • valstybė, išdavusi asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • turimos nuosavybės teisės ir jų apimtis (akcijų skaičius procentais, balsavimo teisių skaičius procentais);
  • kitokios kontrolės teisės (valdybos pirmininkas, valdybos narys, vadovas, vyresnysis vadovas, kitos pareigos, perleistų balsavimo teisių skaičius procentais). 

2.Pateikti informaciją apie tikruosius naudos gavėjus Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registrui.

Pasikeitus aukščiau nurodytiems duomenims, informacija ne vėliau kaip per 10 dienų nuo duomenų pasikeitimo turi būti pateikta Registrų centrui.  

Jeigu Jums reikalinga Leinonen komandos pagalba dėl duomenų teikimo, kreipkitės žemiau nurodytais kontaktais.


17.12.18


Author:

linkedin icon image logo
Živilė Mikolaitienė

Živilė Mikolaitienė

Senior Legal Advisor

Mobile: +370 656 73318

Email: zivile.mikolaitiene(at)leinonen.lt

Latest articles

22

Feb

Introduction to Estonia

26

Jul

Komandiruočių koeficiento padidinimas pripažintas neteisėtu

29

Jun

PVM lengvata

Susisiekite su mumis

Email again:
Services