Buhalterinės apskaitos ir konsultacinės paslaugos nuo 1989 m.

Nustatytas didesnis nedarbo socialinio draudimo įmokos tarifas

Kadangi, nedarbo socialinio draudimo įmokos tarifas bus padidintas, draudėjams atsiras prievolė pateikti SODRA'i:

  • iki 2017 m. liepos 31 d.  duomenis apie galiojančias terminuotas sutartis, sudarytas iki 2017 m. birželio 30 d.;
  • jeigu terminuotos darbo sutarties galiojimas baigiasi 2017 m. liepos 1 d. – 31 dienomis, duomenis reikės pateikti ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki sutarties pabaigos.

Nutarimą Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ galite skaityti čia:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/50a4a700242411e78397ae072f58c508

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2017 metų rodiklių patvirtinimo įstatymą galima rasti čia:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/71ba2020cd0611e6a2cac7383cbb90a3

03.05.17


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

23

Jun

Keičiasi reglamentavimas dėl galimybės mažinti dienpinigius

13

Jun

Taikytinų neapmokestinamųjų pajamų dydžių pakeitimai

Susisiekite su mumis

Email again:
Services