Buhalterinės apskaitos ir konsultacinės paslaugos nuo 1989 m.

Pakuotės atitikties deklaracijos - nauja redakcija nuo 2016 m. sausio 1 d.

PAKUOTĖS ATITIKTIES DEKLARACIJOS

Tvarkos aprašas taikomas visoms rinkai tiekiamoms tuščioms ir gaminių pripildytoms pakuotėms, išskyrus gaminių pripildytas pakuotes, naudojamas savoms reikmėms.

Bendri reikalavimai pakuotėms:
1. Pakuotės turi būti projektuojamos ir gaminamos taip, kad jų tūris ir masė būtų kuo mažesni, atsižvelgiant į būtinybę nepažeisti pakuojamo gaminio ir vartotojo saugumo, higienos ir transportavimo reikalavimų, ir kad pakuotės būtų priimtinos pakuočių vartotojui;
2. Pakuotės turi būti projektuojamos, gaminamos, parduodamos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip panaudoti ir sumažinti neigiamą poveikį aplinkai šalinant pakuočių atliekas ir (ar) pakuočių atliekų apdorojimo liekanas.
3. Pakuotės turi būti pagamintos taip, kad kuo didesnę pakuotės masės dalį būtų galima perdirbti į produktus, atitinkančius tiems produktams Europos Sąjungoje ir (ar) Lietuvos Respublikoje taikomus standartus;
4. Pakuotės turi būti gaminamos taip, kad pakuotes, pakuočių atliekas ar jų tvarkymo liekanas deginant ar šalinant sąvartyne į išmetamus teršalus, pelenus ar filtratą patektų kiek galima mažiau pakuotėse ar jų sudedamosiose dalyse esančių kenksmingų ir kitų pavojingų medžiagų.

Rinkai tiekiamos pakuotės laikomos atitinkančiomis Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nustatytus reikalavimus, jeigu pakuočių pateikimo rinkai dieną jos atitinka ES Darniuosius (harmonizuotus) standartus (LST EN 13427-13432).

Kontroliuojanti institucija turi teisę pareikalauti pateikti deklaruojamą atitiktį patvirtinančių dokumentų paketą, paimti pakuočių bandinius tyrimams ir radus pažeidimus ar neatitiktį taikyti įstatymuose nustatytas poveikio priemones.

13.01.16


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

22

Nov

Dažniausiai pasitaikantys klausimai registruojantis pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju...

15

Sep

DAUGIAU UŽDIRBANČIŲ DARBO SĄLYGOS GALI BŪTI LANKSTESNĖS

Susisiekite su mumis

Email again:
Services