Buhalterinės apskaitos ir konsultacinės paslaugos nuo 1989 m.

Papildomos informacijos teikimas Valstybinei Mokesčių Inspekcijai

Metinė GPM deklaracija

Metinėje gyventojų pajamų deklaracijoje reikės deklaruoti šias A klasės neapmokestinamąsias išmokas:
• Dienpinigius; padidėjusių išlaidų kompensacijas darbuotojams, kurių darbas atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis, susijęs su važiavimais arba yra kilnojamojo pobūdžio; gyventojams išmokėtus prizus, kurių vertė per mokestinį laikotarpį neviršija 200 eurų
• Pensijų kaupimo bendrovės turės deklaruoti pensijų išmokas, mokamas pagal Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymą;
• Gyvybės draudimą vykdančios įmonės privalės deklaruoti nuo 2016 m. sausio 1 d. gyventojams išmokėtus pensijų anuitetus;
• Pelno nesiekiantys vienetai privalės deklaruoti savo nariams nuo 2016 m. sausio 1 d. išmokėtas pašalpas iš lėšų, sukauptų iš nario mokesčio.

Kitos deklaravimo prievolės

Kitos deklaravimo prievolės

Fiziniai asmenys iki 2016 m. birželio 30 d. centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka turi informuoti mokesčių administratorių apie po 2011 m. sausio 1 d. gautų pajamų ir įsigyto turto (įskaitant pasiskolintas pinigines lėšas) įsigijimo šaltinius, išskyrus atvejus, kai šie šaltiniai buvo deklaruoti paties mokesčių mokėtojo ar trečiųjų asmenų teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu mokesčių mokėtojas iki 2016 m. birželio 30 d. tokios informacijos mokesčių administratoriui nepateikia, mokesčių administratorius į vėliau mokesčių mokėtojo pateiktą informaciją neatsižvelgia ir jos nevertina.


07.01.16


Latest articles

18

Jan

Baltic tax rates from 1 January 2022

20

Jan

BALTIJOS ŠALIŲ MOKESČIŲ TARIFAI NUO 2022 M. SAUSIO...

18

Aug

Apribojimų pokyčiai Lietuvoje

Susisiekite su mumis

Email again:
Services