Buhalterinės apskaitos ir konsultacinės paslaugos nuo 1989 m.

Papildytas paaiškinimas dėl duomenų teikimo į i.VAZ

Trumpai pristatome atnaujintus paaiškinimus:

  • jeigu pervežamos pašto siuntos, kaip jos suprantamos Lietuvos Respublikos pašto įstatyme (korespondencijos siuntos, pašto siuntiniai iki 50 kg, siuntos, kuriose siunčiamos knygos, katalogai, laikraščiai, kiti periodiniai leidiniai), ir joms nėra formuojami Kelių Transporto Kodekse (toliau - KTK) apibrėžti važtaraščiai, tai šių duomenų teikti nereikia;
  • pagal KTK nuostatas, smulkios siuntos vežimo sutartį patvirtinančiu dokumentu yra laikomas kvitas, o ne važtaraštis. Taisyklių kontekste kvitas nėra laikomas kitu krovinio gabenimo dokumentu, todėl jo duomenys neteikiami VMI.

Daugiau apie važtaraščio duomenų teikimą galima rasti čia:
https://www.vmi.lt/cms/leidiniai8/-/asset_publisher/Vi4M/content/id/25601

28.03.17


Latest articles

18

Jan

Baltic tax rates from 1 January 2022

20

Jan

BALTIJOS ŠALIŲ MOKESČIŲ TARIFAI NUO 2022 M. SAUSIO...

18

Aug

Apribojimų pokyčiai Lietuvoje

Susisiekite su mumis

Email again:
Services