Buhalterinės apskaitos ir konsultacinės paslaugos nuo 1989 m.

Papildytas paaiškinimas dėl duomenų teikimo į i.VAZ

Trumpai pristatome atnaujintus paaiškinimus:

  • jeigu pervežamos pašto siuntos, kaip jos suprantamos Lietuvos Respublikos pašto įstatyme (korespondencijos siuntos, pašto siuntiniai iki 50 kg, siuntos, kuriose siunčiamos knygos, katalogai, laikraščiai, kiti periodiniai leidiniai), ir joms nėra formuojami Kelių Transporto Kodekse (toliau - KTK) apibrėžti važtaraščiai, tai šių duomenų teikti nereikia;
  • pagal KTK nuostatas, smulkios siuntos vežimo sutartį patvirtinančiu dokumentu yra laikomas kvitas, o ne važtaraštis. Taisyklių kontekste kvitas nėra laikomas kitu krovinio gabenimo dokumentu, todėl jo duomenys neteikiami VMI.

Daugiau apie važtaraščio duomenų teikimą galima rasti čia:
https://www.vmi.lt/cms/leidiniai8/-/asset_publisher/Vi4M/content/id/25601

28.03.17


Latest articles

22

Feb

Introduction to Estonia

12

Feb

Karantino apribojimų pokyčiai ir papildoma valstybės pagalba

4

Feb

Atidedama Europos Tarybos reglamento ES 2017/2454 taikymo data...

Susisiekite su mumis

Email again:
Services