Buhalterinės apskaitos ir konsultacinės paslaugos nuo 1989 m.

Paslaugas teikiančioms bendrovėms paskatos vykdyti veiklą LEZ

Anksčiau Bendrovės, norinčios pasinaudoti lengvata turėjo investuoti ne mažiau nei 1 mln. eurų kapitalo investicijų bei ne mažiau kaip 75 procentus atitinkamo mokestinio laikotarpio bendrovės pajamų privalo sudaryti pajamos iš zonoje vykdomos prekių gamybos, apdirbimo, perdirbimo, sandėliavimo veiklos, orlaivių gamybos ir aptarnavimo veiklos, informacinių technologijų veiklos. Veiklų, kurioms galima taikyti LEZ lengvatą, sąrašas yra baigtinis.

Nuo 2017 m. sausio 1 d. yra papildomas veiklų sąrašas, kurioms gali būti taikomas LEZ lengvata, bei šiomis veiklomis užsiimančioms įmonėms keliami mažesni reikalavimai kapitalo investicijoms.

Bendrovės, registruotos LEZ, norėdamos pasinaudoti šia papildoma lengvata, turės įvykdyti 3 sąlygas:
1.     vidutinis darbuotojų skaičius mokestiniais metais turi būti ne mažesnis kaip 20;
2.     kapitalo investicijos turi būti ne mažesnės kaip 100.000 eurų. Bendrovė privalo turėti auditoriaus išvadą, patvirtinančią kapitalo investicijos dydį;
3.     ne mažiau kaip 75 procentus atitinkamo mokestinio laikotarpio bendrovės pajamų privalo sudaryti pajamos iš zonoje vykdomos apskaitos, buhalterijos ir konsultacinės veiklos (išskyrus auditą, sąskaitų ekspertizės ir teisingumo paliudijimą), įstaigų administracinės ir aptarnavimo veiklos, žmogiškųjų išteklių veiklos, architektūros ir inžinerijos ir su ja susijusių techninių konsultacijų veiklos (išskyrus statybos darbų kontrolę, vietovės nuotraukų darymą).

Lengvata taikomas apskaičiuojant 2017 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį.

Lengvatos taikymas yra stabdomas tą mokestinį laikotarpį, kai nors viena sąlyga paminėta aukščiau nėra tenkinama.

Lengvata nėra taikoma kredito įstaigoms ir draudimo įmonėms.


30.11.16


Latest articles

22

Feb

Introduction to Estonia

18

Aug

Apribojimų pokyčiai Lietuvoje

26

Jul

Komandiruočių koeficiento padidinimas pripažintas neteisėtu

Susisiekite su mumis

Email again:
Services