Buhalterinės apskaitos ir konsultacinės paslaugos nuo 1989 m.

Pateikti važtaraščius į i.VAZ posistemį bus paprasčiau

Remiantis šiomis taisyklėmis, į i.VAZ posistemį duomenis apie krovinio gabenimą galės teikti bet kuris sandorio dalyvis be atskiro įgaliojimo (t.y. vežėjas, siuntėjas ar gavėjas).

Pažymėtina, jog i.VAZ posistemyje bus galimybė atsisakyti funkcijos, jog važtaraščių duomenis už siuntėją gali pateikti bet kuris kitas mokesčių mokėtojas.

Daugiau apie važtaraščių duomenų teikimo į i.VAZ posistemį taisyklių pakeitimus galima rasti čia:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a1623fe2fec211e6ae41f2dbc54c44ce?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=9dc458f1-2e9a-4406-a7b0-f43b257185a4

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1e92ab121b5811e79f4996496b137f39?jfwid=-wd7z6oma8


24.04.17


Latest articles

23

Aug

Why should my business outsource accounting services?

5

Dec

Komandiruočių pakeitimai nuo 2020

25

Nov

NEAIŠKI ĮMONĖS VADOVO PRAEITIS GALI SUKELTI NEMALONUMŲ VERSLE...

Susisiekite su mumis

Email again:
Services