Buhalterinės apskaitos ir konsultacinės paslaugos nuo 1989 m.

Pateikti važtaraščius į i.VAZ posistemį bus paprasčiau

Remiantis šiomis taisyklėmis, į i.VAZ posistemį duomenis apie krovinio gabenimą galės teikti bet kuris sandorio dalyvis be atskiro įgaliojimo (t.y. vežėjas, siuntėjas ar gavėjas).

Pažymėtina, jog i.VAZ posistemyje bus galimybė atsisakyti funkcijos, jog važtaraščių duomenis už siuntėją gali pateikti bet kuris kitas mokesčių mokėtojas.

Daugiau apie važtaraščių duomenų teikimo į i.VAZ posistemį taisyklių pakeitimus galima rasti čia:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a1623fe2fec211e6ae41f2dbc54c44ce?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=9dc458f1-2e9a-4406-a7b0-f43b257185a4

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1e92ab121b5811e79f4996496b137f39?jfwid=-wd7z6oma8


24.04.17


Latest articles

22

Feb

Introduction to Estonia

30

Apr

Karantinas Lietuvoje (Valstybės pagalba)

16

Apr

Informacija apie karantino apribojimų pokyčius

Susisiekite su mumis

Email again:
Services