Buhalterinės apskaitos ir konsultacinės paslaugos nuo 1989 m.

Pelno mokesčio įstatymo pasikeitimai nuo 2018 metų

I.       Naujai įkurtiems vienetams, kurie tenkina žemiau išvardintas sąlygas, pirmų veiklos metų veiklos pelnas apmokestinamas taikant 0% pelno mokesčio tarifą. Taikomos sąlygos:
a.     vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių;
b.     mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų;
c.     vieneto dalyviai yra fiziniai asmenys;
d.     per tris vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius, įskaitant pirmąjį mokestinį laikotarpį vieneto veikla nėra sustabdoma, vienetas nėra likviduojamas, reorganizuojamas ir vieneto akcijos nėra perleidžiamos naujiems dalyviams.

II.     5% mokesčio tarifas nustatomas vienetų pelnui gautam iš paties mokesčio mokėtojo vykdomoje mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikloje sukurto turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn (įskaitant honorarus ir kompensacijas už pažeistas intelektinės nuosavybės teises).

III.   Pakeisti ribojimai reprezentacinių sąnaudų atskaitymui – nuo 2018 m. sausio 1 d. mokesčių mokėtojai galės atskaityti tik 50% reprezentacinių sąnaudų (iki 2018.01.01 – 75% ) bei atsiranda papildomas ribojimas, kad atskaitomų reprezentacinių sąnaudų suma negali viršyti 2% vieneto pajamų. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad atitinkamai keičiasi teisė atskaityti PVM nuo reprezentacinių sąnaudų – bus galima atskaityti tik 50% pirkimo PVM, vietoj buvusių 75%.

IV.   Nuo 2018 m. sausio 1 d. reprezentacinėmis sąnaudomis nebus galima priskirti tik azartinių lošimų sąnaudų, tuo tarpu anksčiau reprezentacinėmis išlaidomis nebuvo laikoma daugiau išlaidų tipų (medžioklės, žvejybos, plaukiojimo jachtomis, golfo, azartinių lošimų, stovyklavimo išlaidos).

V.     Apmokestinamasis pelnas investicinio projekto išlaidomis galės būti sumažinamas iki 100% (iki 2018.01.01 – apmokestinamasis pelnas galėjo būti mažinamas iki 50%). Apmokestinamasis pelnas gali būti sumažintas tik per 2009–2023 metų mokestinius laikotarpius patirtomis išlaidomis. Taip pat panaikintas reikalavimas informuoti mokesčių administratorių apie vykdomą investicinį projektą.

VI.   Panaikintas sąrašas veiklų, kuriomis užsiimančios įmonės gali naudotis pelno mokesčio lengvatomis laisvosiose ekonominėse zonose. Atkreipiame dėmesį, kad lengvata negali būti taikomas prekybos įmonėms.

Jeigu norėtumėte sužinoti daugiau apie mokesčių pakeitimus, prašome kreiptis žemiau nurodytais kontaktais.

29.12.17


Latest articles

22

Feb

Introduction to Estonia

18

Aug

Apribojimų pokyčiai Lietuvoje

26

Jul

Komandiruočių koeficiento padidinimas pripažintas neteisėtu

Susisiekite su mumis

Email again:
Services