Buhalterinės apskaitos ir konsultacinės paslaugos nuo 1989 m.

Pirkinio garantijos pratęsimo paslauga prilyginama draudimo paslaugai

Bendrovė teikia pirkinio garantijos pratęsimo paslaugas tam tikrose parduotuvėse (bendrovės partnerių prekybos vietose) galutiniems vartotojams (pirkėjams). Bendrovė nėra draudimo įmonė bei neturi licencijos verstis draudimo veikla. Ji su pirkėjais sudaro pirkinių garantijos pratęsimo sutartis bei išduoda tai patvirtinančius sertifikatus. Pirkinio garantijos pratęsimo laikotarpiu bendrovė įsipareigoja, pasibaigus gamintojo suteiktos originalios garantijos galiojimo laikui, nemokamai sutaisyti kliento įsigytą daiktą arba pakeisti jį analogišku (jei taisymas nėra galimas). Reikalingą pogarantinį remontą atlikusios įmonės sąskaitas išrašo bendrovei, kurias ji apmoka.

Tokio pirkinių garantijos pratęsimo sandorio prasme tiesioginis ryšys egzistuoja tarp bendrovės ir pirkėjo, o pirkėjo sumokėta įmoka iš esmės yra draudimo įmoka, kurią sumokėjęs asmuo tampa apsaugotas nuo sutartyje numatytos rizikos, kurią šiuo atveju prisiima bendrovė.

Dėl šios priežasties bendrovės teikiamos pirkinio garantijos pratęsimo paslaugos galutiniems vartotojams PVM tikslais laikomas draudimo sandoriu, kuris nėra apmokestinamas PVM. Toks sandoris turi būti įforminamas PVM sąskaita faktūra arba kitu dokumentu, turinčiu privalomus PVM sąskaitos faktūros rekvizitus.


10.02.16


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

23

Jun

Keičiasi reglamentavimas dėl galimybės mažinti dienpinigius

13

Jun

Taikytinų neapmokestinamųjų pajamų dydžių pakeitimai

Susisiekite su mumis

Email again:
Services