Buhalterinės apskaitos ir konsultacinės paslaugos nuo 1989 m.

Potencialūs pokyčiai farmacijos teisiniame reglamentavime

Informacijos apie teikiamą paramą atskleidimas


2019 m. gegužės 28 d. Lietuvos Respublikos Seimas pritarė Sveikatos apsaugos ministerijos pasiūlymui dėl Lietuvos Respublikos Farmacijos įstatymo (toliau – Farmacijos įstatymas) pakeitimo ir papildymo. Siūlomi pokyčiai įpareigotų vaistinių preparatų gamintojus ir jų atstovus (t. y. platintojus) viešai skelbti informaciją apie teikiamą tiesioginę ar netiesioginę paramą sveikatos priežiūros įstaigoms ir specialistams bei farmacijos specialistams.


Šiuo metu galiojanti Farmacijos įstatymo redakcija draudžia vaistų reklamuotojo vizitą į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, siekiant asmeniškai susitikti su sveikatos priežiūros specialistu, turinčiu teisę skirti vaistinius preparatus. Visgi įstatymas imperatyviai draudžia asmeninius susitikimus tik sveikatos priežiūros įstaigose. Tuo tarpu Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymas numato, kad juridiniams asmenims (taigi ir sveikatos priežiūros įstaigoms) parama gali būti teikiama perduodant bet kokį turtą, įskaitant pagamintas prekes (įskaitant vaistus). Būtent šio įstatymo nuostatos leidžia vaistų gamintojams ir jų atstovams užmegzti ryšius, kontaktuoti su sveikatos priežiūros bei farmacijos specialistais tam tikrų renginių metu perduodant jiems pagamintus vaistinius preparatus bei suteikiant apie juos visą aktualią informaciją.


Jei Lietuvos Respublikos prezidentas pritars siūlomiems Farmacijos įstatymo pakeitimams, nuo 2020 m. sausio 1 d. informacija apie bet kokios formos vaistinių preparatų gamintojų ir jų atstovų bendradarbiavimą su sveikatos priežiūros įstaigomis ir specialistais bei farmacijos specialistais (įskaitant ir bendradarbiavimą aukščiau nurodytų renginių metu) taps viešai prieinama. Šiais įstatyminės bazės pokyčiais siekiama užtikrinti sveikatos priežiūros įstaigų skaidrumą bei išsklaidyti bet kokį kylantį nepasitikėjimą.


Valstybinės vaistinės – netolima ateitis?


Dar vienas siūlomas Farmacijos įstatymo pakeitimas, kuriam iš esmės pritaria ir Lietuvos Respublikos vyriausybė – ligoninės vaistinių veiklos ribos išplėtimas. Pagal šiuo metu galiojantį reguliavimą, ligoninės vaistinė apibrėžiama kaip asmens sveikatos priežiūros įstaigos padalinys, aprūpinantis šią įstaigą vaistiniais preparatais ir (ar) vaistinių prekėmis.


Jei Lietuvos Respublikos Seimas pritars siūlomiems įstatymo pokyčiams, ligoninės vaistinių vykdoma komercinė veikla nebeapsiribotų tik vaistinių preparatų pardavimu tik sveikatos priežiūros įstaigoms kaip motininėms ligoninės vaistinių bendrovėms, bet tokiose vaistinėse vaistiniai preparatai ar vaistinės prekės būtų parduodamos ir visiems kitiems klientams, įskaitant fizinius asmenis.


Galimi Farmacijos įstatymo pakeitimai kelia nepasitenkinimą ne tik privačiame sektoriuje – nuogąstavimus dėl galimų konkurencijos taisyklių pažeidimų išsakė ir atsakingi Lietuvos Respublikos konkurencijos tarnybos asmenys. Įžvelgiama interesų konflikto galimybė tarp sveikatos priežiūros institucijų vykdomos ūkinės komercinės veiklos ir viešojo administravimo veiklos; taip pat skaidrumo, efektyvumo problematika, korupcijos rizika.


Atkreiptinas dėmesys, kad aptariami pakeitimai, galimai išplėsiantys ligoninių vaistinių veiklos ribas, kol kas nėra patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo bei dėl jų savo valios nėra išreiškęs Lietuvos Respublikos prezidentas.

Informuojame, kad Leinonen teisininkų komanda gali suteikti visapusiškas ir išsamias teisines konsultacijas ne tik Farmacijos įstatymo kontekste, bet ir kitais Jums rūpimais teisiniais klausimais.


Informacija aukščiau buvo paruošta Leinonen teisininkų komandos.


18.10.19


Author:

linkedin icon image logo
Živilė Mikolaitienė

Živilė Mikolaitienė

Senior Legal Advisor

Mobile: +370 656 73318

Email: zivile.mikolaitiene(at)leinonen.lt

Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

4

Aug

Sugriežtinti reikalavimai virtualių valiutų paslaugų tiekėjams

2

Aug

Darbo kodekso pakeitimai nuo rugpjūčio 1 d.

Susisiekite su mumis

Email again:
Services