Buhalterinės apskaitos ir konsultacinės paslaugos nuo 1989 m.

Rizika pirkėjui tarptautinėje prekyboje

Prekių gabenimo grandine laikoma grupė sandorių, kai sandoriuose dalyvauja ne tik pirkėjas ir tiekėjas, bet ir vienas ar keli tarpininkai (t.y. tarpininkas/tarpininkai įsigyja prekes iš tiekėjo ir jas perparduoda galutiniam pirkėjui), o visus sandorius sieja vienas gabenimas, t.y. prekės gabenamos tiesiai iš tiekėjo galutiniam pirkėjui.

ES Teisingumo Teismas (ESTT) 2018 m. vasario 21 d. priėmė sprendimą byloje C-628/16 Kreuzmayr GmbH, kurioje patvirtino nuostatas, kad pirkėjas neturi teisės į pirkimo PVM atskaitą pagal neteisingai išrašytas PVM sąskaita faktūras.

Šis teismo sprendimas parodo, kad bendrovės įsigyjančios prekes taip pat privalo vertinti sandorio aplinkybes ir įsitikinti, kad sandoris buvo įformintas teisingai. Jeigu bendrovės partneris neteisingai pritaiko vietinį pirkimo PVM, Bendrovė, įsigyjanti prekes, negali atskaityti tokio pirkimo PVM.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad verslo partnerių patikimumo tikrinimas tampa vis aktualesnis kiekvienai įmonei, ir jis gali padėti įmonėms sumažinti tarptautinės prekybos rizikas.

Bylos aplinkybės

Byloje buvo nagrinėjama situacija, kurioje vyko prekių gabenimas grandinėse, t.y.:

Tiekėjas A (Vokietijos įmonė) pardavė prekes Austrijoje PVM mokėtoju registruotai įmonei B (tarpininkas);

Imonė B, neinformavusi tiekėjo A ir neįvykdžiusi įsipareigojimo pati išgabenti prekes į Austriją, prekes perpardavė galutiniam pirkėjui C (PVM mokėtojui Austrijoje);

Prekes iš Vokietijos į Austriją išgabeno galutinis pirkėjas C.

Pagal šias transakcijas buvo išrašytos pardavimo PVM sąskaitos faktūros:

Tiekėjas A išrašė PVM sąskaitą faktūrą tarpininkui su 0% tarifu (tiekimas kitai valstybei narei);

Tarpininkas B išrašė PVM sąskaitą faktūrą pirkėjui C su vietiniu Austrijos PVM tarifu (vietinis tiekimas Austrijoje);

Tarpininkas B nesumokėjo PVM į Austrijos biudžetą pagal išrašytas PVM sąskaitas faktūras;

Galutinis pirkėjas C sumokėjo tarpininkui B pagal gautas PVM sąskaitas faktūras ir atskaitė pirkimo PVM pagal Austrijoje išrašytas PVM sąskaitas faktūras.

ESTT nustatė, kad sandoris buvo traktuojamas neteisingai, t.y.:

  • Tiekėjo A prekių tiekimas tarpininkui B turėjo būti laikomas vietiniu prekių tiekimu Vokietijoje (t.y. tiekėjas A turėjo jį apmokestinti taikant vietinį Vokietijos PVM tarifą);
  • tarpininko B prekių tiekimas pirkėjui C turėtų būti laikomas prekių tiekimu iš Vokietijos į Austriją (t.y. tarpininkas B turėjo pritaikyti 0% PVM tarifas).

Vertindamas bylos aplinkybės ESTT teigė, kad tarpininkas B bei galutinis pirkėjas C žinojo, kad teisė disponuoti prekėmis buvo perduoda Vokietijoje, t.y. galutinis pirkėjas C galėjo disponuoti prekėmis kaip savininkas prieš jas gabenant ES viduje.

Dėl neteisingo sandorio traktavimo nukentėjo tiek tiekėjas A (privalėjo priskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą PVM), tiek pirkėjas (prarado teisę į PVM atskaitą pagal neteisingai išrašytą sąskaitą). Tarpininkui B, tapus nemokiam, galutinis pirkėjas C negalėjo susigrąžinti permokėtų sumų (t.y. neteisingai priskaičiuoto PVM) iš tarpininko B.

Daugiau informacijos galite rasti: link

24.04.18


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

23

Jun

Keičiasi reglamentavimas dėl galimybės mažinti dienpinigius

13

Jun

Taikytinų neapmokestinamųjų pajamų dydžių pakeitimai

Susisiekite su mumis

Email again:
Services