Buhalterinės apskaitos ir konsultacinės paslaugos nuo 1989 m.

Socialinio draudimo įmokos nuo minimalaus mėnesinio atlyginimo

Socialinio draudimo įmokas už ne visą darbo dieną dirbančius ir MMA negaunančius darbuotojus įmonės turės mokėti nuo MMA (šiuo metu 400 eurų). Prievolė skaičiuoti socialinio draudimo įmokas nuo ne mažesnės kaip MMA taikoma tik draudėjams (įmonėms). Apdraustiesiems (darbuotojams) ši prievolė Lietuvos Respublikos Socialinio draudimo įstatyme nenurodyta.

Išimtys, kai įmonės gali skaičiuoti socialinio draudimo įmokas nuo mažesnės nei MMA, yra:
- Darbuotojas dirba ir pas kitą darbdavį Lietuvoje (nėra reikalaujama, kad bendras darbo užmokestis per visus darbdavius siektų MMA);
- Darbuotojas gauna valstybinę senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją;
- Darbuotojas yra ne vyresnis kaip 24 metų (taikoma iki kalendorinio mėnesio, kai asmeniui sukanka 24 metai).

Įmonės turi mokėti socialinio draudimo įmokas nuo MMA proporcingai darbuotojo dirbtam laikui, jei darbuotojas, kuris dirba ne visą darbo laiką ir negauna MMA, neatvyksta į darbą dėl šių priežasčių:
- Darbuotojas nedirba dėl nedraudžiamojo laikotarpio (nemokamos atostogos, pravaikštos, karo tarnyba ir pan.);
- Darbuotojas gauna ligos, motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmoką.

Daugiau informacijos apie pakeitimą galite rasti čia:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/7ee3dc32dc0c11e782d4fd2c44cc67af?positionInSearchResults=8&searchModelUUID=a17e4f39-f7a6-4abd-ae25-3783e02788b4


14.02.18


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

22

Nov

Dažniausiai pasitaikantys klausimai registruojantis pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju...

15

Sep

DAUGIAU UŽDIRBANČIŲ DARBO SĄLYGOS GALI BŪTI LANKSTESNĖS

Susisiekite su mumis

Email again:
Services