Buhalterinės apskaitos ir konsultacinės paslaugos nuo 1989 m.

Tarptautinės įmonių grupės turi teikti naujas ataskaitas VMI

Remiantis teisės aktais, TĮG, kurių pajamos yra daugiau kaip 750 mln. EUR pagal pateiktas konsoliduotos finansines ataskaitas bet kuriais grupės finansiniais metais privalės teikti ataskaitas.

Ataskaita turi būti pateika toje Europos Sąjungos valstybėje, kurioje yra:

  • sukurta pagrindinė TĮG kontroliuojanti įmonė (angl. ultimate parent company) arba
  • ataskaitą gali teikti kita grupės įmonė, kurią įgalioja pagrindinė TĮG kontroliuojanti įmonė.

Ataskaitoje turi būti nurodyta ši informacija apie kiekvieną mokesčių jurisdikciją, kurioje TĮG vykdo ekonominė veiklą:
  • pajamų suma;
  • pelnas (nuostoliai) prieš sumokant pelno mokestį;
  • sumokėtas ir sukauptas pelno mokestis (už einamuosius metus);
  • įstatinis kapitalas;
  • darbuotojų skaičius;
  • materialusis turtas, išskyrus grynuosius pinigus ir grynųjų pinigų ekvivalentus.

Pirma ataskaita turi būti pateikta VMI (jei yra prievolė teikti Lietuvoje) už TĮG finansinius metus, prasidedančius 2016 m. sausio 1 d. arba vėliau:
  • jeigu įmonės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tada ataskaita už 2016 m. turi būti pateikta iki 2017 m. pabaigos;
  • jeigu finansiniai metai prasideda vėliau nei 2016 m. sausio 1 d., ataskaitą reikės pateikti iki 2018 m. I ketvirčio pabaigos. 

Gavusi ataskaitą ES valstybės kompetentinga institucija automatinių mainų būdu siunčia ataskaitą visoms ES valstybėms narėms, kuriose vienas arba daugiau į TĮG įeinančių subjektų  yra rezidentas mokesčių tikslais arba turi nuolatinę buveinę.

Daugiau informacijos galite rasti čia:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0c16071045ca11e7846ef01bfffb9b64


14.07.17


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

4

Aug

Sugriežtinti reikalavimai virtualių valiutų paslaugų tiekėjams

2

Aug

Darbo kodekso pakeitimai nuo rugpjūčio 1 d.

Susisiekite su mumis

Email again:
Services