Buhalterinės apskaitos ir konsultacinės paslaugos nuo 1989 m.

Vadovo atsakomybė už netinkamą bendrovės buhalterijos vedimą

Teismas nusprendė, kad aplaidus buhalterinės apskaitos tvarkymas prilyginamas dideliam neatsargumui, tai yra, tokie veiksmai neatitinka nei rūpestingo, nei apdairaus vadovo elgesio standartų.

Teismas pasisakė, jog sprendžiant dėl bendrovės vadovui taikytinos atsakomybės rūšies, būtina identifikuoti, kokias pareigas vadovas pažeidė:

·     jei vadovas įmonei žalą padaro pažeisdamas jam, kaip bendrovės darbuotojui, nustatytas pareigas, vadovui taikoma materialinė atsakomybė pagal darbo teisę. Ši atsakomybė ribojama darbo teisės normose nustatytais dydžiais ir tvarka;
·     kai vadovas veikia nesąžiningai, netinkamai tvarko buhalterinę apskaitą ir pan. arba pažeidžia specialiuosiuose įstatymuose vadovui nustatytas pareigas, jam taikoma civilinė atsakomybė.

Šioje byloje Teismas nustatė, kad vadovui už aplaidų buhalterinės apskaitos tvarkymą kyla civilinė atsakomybė, todėl jis privalo atlyginti Bendrovei nuostolius, patirtus dėl tokių veiksmų.

Bylą galima rasti čia:
 http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=d284a390-19b5-4404-86cf-578a883f4eb4

11.05.17


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

9

Jan

Mokesčių pakeitimai nuo 2023 m. sausio 1 d....

22

Nov

Dažniausiai pasitaikantys klausimai registruojantis pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju...

Susisiekite su mumis

Email again:
Services