Buhalterinės apskaitos ir konsultacinės paslaugos nuo 1989 m.

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimai

1. Socialinio draudimo įmokos turės būti skaičiuojamos nuo šiuo metu neapmokestinamų įmokų:

  • pagal civilinę sutartį išmokėto atlygio Mažųjų Bendrijų vadovams, kurie nėra Mažosios Bendrijos nariai, 
  • išmokėtų tantjemų, 
  • išmokėto atlygio už veiklą stebėtojų taryboje arba valdyboje bei paskolų komitete  mokamo vietoje tantjemų arba kartu su tantjemomis.
 
2. Terminuotoms darbo sutartims nedarbo draudimo įmokos tarifas bus didinamas 2 kartus.

3.  Įvedamos ‚lubos‘ socialinio draudimo įmokoms:
  • nuo metinių išmokų (pvz., darbo užmokesčio, tantjemų), viršijančių 120 praėjusių   metų vidutinio darbo užmokesčio (toliau – VDU), socialinio draudimo įmokos neturės būti skaičiuojamos. 2018 - 2022 metų laikotarpio draudimo bazė bus mažinama 12 VDU per metus, kol ‚lubos‘ 2022 m. pasieks 60 VDU.
  • 2016 m. pirmo ketvirčio VDU buvo 748 eurai. Taigi, preliminari metinė bazė kurią   viršijus 2017 m. nebus skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos yra 89.760 eurai   arba, vertinant mėnesio sumą, - 7.480 eurai.
  • savarankiškai dirbantiems asmenims, išskyrus ūkininkus ir jų partnerius          bei šeimynų dalyvius, (pvz., dirbantiems pagal autorines sutartis, turintiems individualią veiklą) socialinio draudimo įmokos neturės būti skaičiuojamos nuo sumų viršijančių 28 praėjusių metų VDU.
  • Ūkininkams ir jų partneriams socialinio draudimo įmokos neturės būti skaičiuojamos nuo sumų viršijančių 7 praėjusių metų VDU.

4.  1% mažinamas socialinio draudimo įmokų tarifas pagrindinei pensijos daliai finansuoti.

5. Socialinio draudimo įmokos nebus skaičuojamos nuo akcijų gautų pagal pasirenkamuosius sandorius (opcionus), jeigu teisė į akcijas darbuotojams bus suteiktos ne po mažiau nei 3 metų.

Naują Įstatymo redakciją galite rasti paspaudę nuorodą žemiau:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/89ccbb604a6f11e6b5d09300a16a686c

01.08.16


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

15

Sep

DAUGIAU UŽDIRBANČIŲ DARBO SĄLYGOS GALI BŪTI LANKSTESNĖS

4

Aug

Sugriežtinti reikalavimai virtualių valiutų paslaugų tiekėjams

Susisiekite su mumis

Email again:
Services