Buhalterinės apskaitos ir konsultacinės paslaugos nuo 1989 m.

VMI išaiškino dėl 0 proc. PVM tarifo taikymo vežimo paslaugoms 

Dėl šios bylos buvo kilęs klausimas, kaip bus apmokestinamos prekių gabenimo paslaugos (t.y. ar bus taikomas 0 proc. PVM tarifas), jei ši paslauga suteikiama ekspeditoriui, o ne tiesiogiai prekių eksportuotojui/importuotojui.

VMI išaiškino, jog minėtos bylos sprendimas yra taikomas siaurai. Dėl to 0 proc. PVM tarifas gali būti taikomas vežimo/papildomoms vežimo paslaugoms, jei jos tiesiogiai susijusios su prekių importu/eksportu, ne tik tais atvejais, kai jos teikiamos tokių atitinkamų prekių siuntėjams/gavėjams, bet ir tada, kai jos teikiamos ekspeditoriams (kaip neatsiskleidusiems tarpininkams).          

ESTT sprendimą galima rasti čia:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192246&pageIndex=0&doclang=LT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=307857

VMI išaiškinimą galima rasti čia:
https://www.vmi.lt/cms/documents/10162/8782061/RM-31507/d31a5743-7383-43e3-9c48-984296964594


31.10.17


Latest articles

22

Feb

Introduction to Estonia

26

Jul

Komandiruočių koeficiento padidinimas pripažintas neteisėtu

29

Jun

PVM lengvata

Susisiekite su mumis

Email again:
Services