Buhalterinės apskaitos ir konsultacinės paslaugos nuo 1989 m.

VMI papildė komentarą dėl sveikatos draudimo

Įmonės darbuotojo naudai mokamos įmokos už papildomą (savanorišką) sveikatos draudimą (toliau – sveikatos draudimas) gali būti neapmokestinamos Gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) ir socialinio draudimo (toliau – Sodros) įmokomis, jei:

· įmokos už sveikatos draudimą per mokestinį laikotarpį neviršija 25 procentų per mokestinį laikotarpį darbuotojui apskaičiuoto darbo užmokesčio ir

· draudimo objektas yra apdraustojo sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimas.

Papildytame Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) GPM įstatymo 17 str. 14 ir 14-1 punktų apibendrintame paaiškinime (komentare) pateikiami paslaugų, priskirtinų sveikatos priežiūros paslaugoms, pavyzdžiai. Sąrašas nėra baigtinis, tačiau svarbu paminėti, kad lengvata darbdavio darbuotojo naudai sumokėtoms įmokoms už sveikatos draudimą taikoma, kai sveikatos priežiūros paslaugas teikia ligoninės, poliklinikos, taip pat ir kitos įstaigos, teikiančios visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, pvz., vaistinės, kineziterapijos kabinetai, odontologijos kabinetai, slaugos įstaigos, gydomųjų masažų kabinetai, optikos ir kitos įstaigos, turinčios licenciją, t. y. teisę teikti atitinkamas sveikatos priežiūros paslaugas.

Darbdavio sumokėtos įmokos laikomos sumokėtomis už sveikatos priežiūros paslaugas, kai tenkinamos visos trys žemiau išvardintos sąlygos:

1) darbdavio darbuotojo naudai sudarytoje sveikatos draudimo sutartyje nurodytos sveikatos priežiūros paslaugos, kurias draudimo įmonė privalo apmokėti įvykus draudimo sutartyje numatytam draudžiamajam įvykiui, t. y. kai apdraustasis kreipsis į sveikatos priežiūros įstaigą ar licencijuotą asmenį dėl sveikatos sutrikimų, sveikatos būklių ar siekdamas apsisaugoti nuo susirgimo, stiprinti sveikatą ir pan., sudarančios pagrindą teikti sutartyje numatytas sveikatos priežiūros paslaugas;

2) įmokos mokamos už tokias sveikatos priežiūros paslaugas, kurias teikia asmuo, turintis teisę teikti sveikatos priežiūros paslaugas;

3) sveikatos priežiūros paslaugų tikslas yra diagnozuoti, prižiūrėti ir gydyti ligas bei sveikatos sutrikimus, užkirsti jiems kelią (sveikatos sutrikimų, ligų profilaktika), padėti atgauti ir stiprinti sveikatą, o taip pat užtikrinti patarnavimus bei materialinį asmens aprūpinimą, reikalingą sveikatai atstatyti.

Svarbu pažymėti, kad lengvata netaikoma darbdavio darbuotojo naudai mokamų įmokų sumai už „kitas paslaugas/ prekes“, skirtas:

· sporto užsiėmimams sporto ir sveikatingumo klubuose,

· SPA procedūroms,

· kosmetinėms, plastinėms procedūroms (operacijoms),

· negydomiesiems masažams,

· apsauginiams akiniams nuo saulės, įsigyjamiems ne gydymo tikslais be sveikatos priežiūros specialisto paskyrimo,

· akinių priežiūros priemonėms, aksesuarams,

· kosmetikos priemonių pirkimams,

· reabilitacijos priemonių atvežimui,

· transporto išlaidų apmokėjimui į (iš) gydymo įstaigos, įskaitant automobilio statymo išlaidom, vaikų nuvežimui į mokyklą patyrus nedarbingumą ir pan.

Norėtume atkreipti dėmesį, kad įmonės turėtų peržiūrėti sudarytas sveikatos draudimo sutartis, kadangi įstatymo lengvata taikoma tik tuo atveju, kai sveikatos draudimo sutartyje (liudijime), sutarties prieduose arba įmokos sumokėjimo dokumente (sąskaitoje faktūroje) aiškiai išskirta, kokia draudimo įmokos suma skirta sveikatos priežiūros paslaugoms, o kokia – „kitoms paslaugoms/prekėms“ apdrausti, t. y. sumai skirtai „kitoms paslaugoms/prekėms“ lengvata netaikoma ir ši dalis apmokestinama GPM bei Sodros įmokomis. Kitu atveju visa sveikatos draudimo įmoka turėtų būti laikoma pajamomis natūra ir apmokestinama GPM bei Sodros įmokomis.

 

Teisės aktą galite rasti žemiau:

https://www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.14.2


Jeigu Jums iškilo klausimų dėl lengvatos taikymo, Leinonen mokesčių specialistų komanda mielai jums padės.

Pranešimą paruošė Leinonen mokesčių konsultantų komanda.


03.03.20


Author:

linkedin icon image logo
Evelina Dausėnaitė

Evelina Dausėnaitė

Head of Tax & Legal

Mobile: +370 699 77637

Email: evelina.dausenaite(at)leinonen.lt

Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

22

Nov

Dažniausiai pasitaikantys klausimai registruojantis pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju...

15

Sep

DAUGIAU UŽDIRBANČIŲ DARBO SĄLYGOS GALI BŪTI LANKSTESNĖS

Susisiekite su mumis

Email again:
Services