Naujienos

rugpjūčio 24, 2020

Esminiai darbo kodekso pakeitimai, įsigalioję nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d.

2020 m. rugpjūčio pradžioje įsigalioję Lietuvos Respublikos darbo kodekso (DK) pakeitimai įtvirtino papildomas teises darbuotojams atsižvelgiant į jų sveikatos būklę bei pakeitė tam tikrus darbo…

Continue reading
sausio 22, 2020

Aktualu Europos Sąjungos valstybės narės piliečiui, būnančiam Lietuvoje ilgiau negu 3 mėnesius

Pastebime, jog ne visi Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, gyvenantys ar dirbantys Lietuvoje, žino, jog jie gali laisvai atvykti į Lietuvą ir būti joje iki…

Continue reading
sausio 14, 2020

Vadovauti negalinčių asmenų sąrašas

2020 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas (toliau – Įstatymas) nustato, kad VĮ Registrų centras privalo skelbti informaciją apie asmenis,…

Continue reading
lapkričio 25, 2019

NEAIŠKI ĮMONĖS VADOVO PRAEITIS GALI SUKELTI NEMALONUMŲ VERSLE

Pastaruoju metu viešojoje erdvėje girdime vis daugiau nuomonių susijusių su gan kontraversiškai vertinamu Mokesčių administravimo įstatymo (MAĮ) 40-1 straipsniu, įsigaliojusiu 2019 m. sausio 1 d.…

Continue reading
spalio 24, 2019

Naujos prievolės įdarbinant darbuotojus iš kitų šalių

Informuojame, jog nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. darbdaviams atsirado prievolė teikti informaciją „Sodrai“ apie: įdarbintus darbuotojus iš trečiųjų šalių; komandiruojamus Lietuvoje dirbti darbuotojus iš…

Continue reading
spalio 18, 2019

Potencialūs pokyčiai farmacijos teisiniame reglamentavime

Informacijos apie teikiamą paramą atskleidimas 2019 m. gegužės 28 d. Lietuvos Respublikos Seimas pritarė Sveikatos apsaugos ministerijos pasiūlymui dėl Lietuvos Respublikos Farmacijos įstatymo (toliau –…

Continue reading
rugsėjo 30, 2019

Darbdaviai įpareigojami operatyviai fiksuoti darbuotojų darbo laiką

2019 m. liepos 26 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo (toliau – Užimtumo įstatymas) pakeitimai, numatantys darbdavių prievolę į bendrovės apskaitos dokumentus iki darbo dienos…

Continue reading
rugsėjo 11, 2019

Darbuotojų atsakomybė už asmens duomenų apsaugos pažeidimus

Praėjusiais metais įsigaliojęs Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – BDAR) įnešė naujovių ne tik į verslo organizavimo tvarką, bet ir į darbo santykių sritį. BDAR…

Continue reading
rugpjūčio 1, 2019

Prievolė darbo skelbimuose nurodyti siūlomą užmokestį

2019 m. liepą Lietuvos Respublikos Seimas pritarė Darbo kodekso pataisoms, kuriomis nustatoma darbdavių pareiga darbo skelbimuose nurodyti siūlomą darbo užmokestį. Po minėtų pakeitimų įsigaliojimo 2019…

Continue reading

Get in Touch

    +370 5237 5040