Europos Sąjungos Teisingumo Teismas  – Abonentinė konsultavimo paslaugų teikimo sutartis

Įmonė sudarė konsultavimo paslaugų sutartis, kuriomis tiekėjas įsipareigojo teikti reikalingas konsultacijas, ruošti reikalingus dokumentus bei nebendradarbiauti su įmonės konkurentais. Už šias paslaugas įmonė mokėdavo sutartą abonentinį mokestį. VMI ginčijo atskaitytą PVM teigdama, kad nebuvo pateikti jokie įrodymai dėl faktiškai suteiktų paslaugų rūšies, skaičiaus ir pobūdžio. Sutartyse buvo nustatyta tik konsultavimo paslaugų sritis, tačiau nebuvo nurodytas konkretus siektinas rezultatas, kiek tai susiję su šių paslaugų dalyku, vykdymo terminu, gavimo būdu ir įkainiais.

ESTT buvo prašoma išaiškinti, ar abonentinė sutartis gali būti laikoma paslaugų teikimu.
 
ESTT priminė, kad:

  • Paslaugų teikimas apmokestinamas, tik jeigu jų teikėją ir gavėją sieja teisinis santykis, kuriam esant atliekami veiksmai vienas kito naudai, o teikėjo gautas atlyginimas yra realus atlygis už gavėjui suteiktą paslaugą
  • Aplinkybė, kad paslaugos nėra iš anksto nustatytos ir individualizuotos ir, kad atlygis sumokamas fiksuotos sumos forma, negali turėti įtakos tiesioginiam suteiktos paslaugos ir gauto atlygio, kurio suma nustatyta iš anksto pagal nustatytus kriterijus, ryšiui.

Taigi buvo pakartota, kad paslaugų teikimas apima abonentines sutartis dėl konsultavimo paslaugų, kai paslaugų teikėjas įsipareigoja būti pasirengusiam per sutarties galiojimo terminą teikti paslaugas užsakovui.

Recent Posts

sausio 11, 2023

VERSLO APLINKA LIETUVOJE

ĮMONĖS STEIGIMAS Lietuvos Republikos civilinis kodeksas nustato teisės normas, reguliuojančias Lietuvoje besikuriančių įmonių steigimo taisykles, teisinį statusą, valdymo organus ir jų kompetenciją, taip pat įmonių…

Continue reading
sausio 9, 2023

MOKESČIŲ PAKEITIMAI NUO 2023 M. SAUSIO 1 D.

Nuo 2023 m. didėja minimalus mėnesinis darbo užmokestis Vyriausybė pritarė minimalios mėnesinės algos ir minimalaus valandinio atlygio didinimui nuo 2023 m. sausio 1 d. Žemiau…

Continue reading
lapkričio 22, 2022

MOKESTINĖ PAGALBA NUO ENERGETINĖS KRIZĖS NUKENTĖJUSIEMS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS

Valstybinės mokesčių inspekcija (toliau – VMI) 2022 m. spalio 31 d. patvirtino Finansinių sunkumų turinčių, nuo energetinės krizės nukentėjusių mokesčių mokėtojų, kuriems taikomos mokestinės pagalbos…

Continue reading