EUROPOS SĄJUNGOS TEISINGUMO TEISMAS: PRIVALOMA SEKTI VISŲ DARBUOTOJŲ DARBO LAIKO APSKAITĄ

2019 metų gegužės 14 d. buvo priimtas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ESTT) sprendimas byloje Nr. C-55/18, kuriuo įtvirtinama darbdavių pareiga sekti visų darbuotojų kasdienio darbo laiko trukmę, įvedant atitinkamą kontrolės sistemą.


Konstatuojama, kad valstybių teisės aktai, kurie nenumato darbdavių pareigos įdiegti kiekvieno darbuotojo darbo laiko apskaičiavimo sistemos, yra draudžiami.

ESTT sprendimą grindžia tokiais esminiais argumentais:

·     nesant visų darbuotojų darbo laikos trukmės kontrolės sistemos, neįmanoma objektyviai ir patikimai nustatyti nei darbuotojo darbo valandų skaičiaus ir jų išdėstymo laike, nei darbo valandų, viršijančių įprastą darbo trukmę (viršvalandžių), skaičiaus;

·     vien tik viršvalandžių apskaičiavimas negarantuoja, kad nebuvo viršyta maksimali savaitės darbo laiko trukmė bei neužtikrina, kad buvo paisyta minimalaus kasdienio ir savaitės poilsio laiko reikalavimų.

Daugiau informacijos apie aptariamą sprendimą galite rasti žemiau:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=74308364DD457B621E114DADADDE3A6A?text=&docid=214043&pageIndex=0&doclang=LT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5967439

REGLAMENTAVIMAS LIETUVOJE IR REKOMENDACIJOS DARBDAVIAMS


Lietuvos Respublikoje pareiga vesti darbo laiko apskaitą yra įtvirtinta Darbo kodekso 120 straipsnyje. Pagal galiojančias nuostatas, darbdavys neprivalo tvarkyti darbo laiko apskaitos darbuotojų, kurių darbo dienos trukmė ir darbo dienų per savaitę skaičius nekinta.


Visgi, atsižvelgiant į ESTT priimtą sprendimą, valstybės narės turėtų keisti ES teisės aktų nuostatų neatitinkantį teisinį reglamentavimą. Atitinkamai pažymime, kad Lietuva taip pat turėtų inicijuoti teisės aktų pakeitimus numatant pareigą sekti visų darbuotojų kasdienio darbo laiko trukmę.

Primename, kad Leinonen komandą sudaro teisininkai, mokesčių bei apskaitos konsultantai. Esame ilgametę patirtį turintys darbo užmokesčio apskaitos bei teisės specialistai, todėl pasikeitus teisės aktams ar Jums priėmus sprendimą vesti visų be išimties darbuotojų darbo laiko apskaitą, Leinonen komanda gali padėti paruošti reikiamus dokumentus bei konsultuoti Jus rūpimais darbo užmokesčio apskaitos ar darbo teisės klausimais.


Informacija aukščiau buvo paruošta Leinonen teisininkų komandos.

Recent Posts

gegužės 23, 2023

Sumažinkite savo įmonės apmokestinamąjį pelną pasinaudojant investicijų mokesčio lengvata

Nors investicijų mokesčio lengvata įsigaliojo 2009 m., lengvata pasinaudojo ir apmokestinamąjį pelną sumažino tik nedidelė dalis įmonių. Atkreipiame dėmesį, kad ruošiamasi pratęsti šios lengvatos panaudojimo…

Skaitykite plačiau
gegužės 18, 2023

„Leinonen Lietuva“ direktoriumi paskirtas Povilas Sadaunykas

Šiose pareigose Povilas keičia dvejus metus įmonei vadovavusią Mildą Ugianskienę, kuri savo profesinę karjerą tęs „Leinonen“ įmonių grupėje ir bus atsakinga už žmogiškųjų resursų valdymą…

Skaitykite plačiau
gegužės 16, 2023

Dažniausiai pasitaikančias klaidas deklaruojant pelno mokestį

Artėjant pelno mokesčio deklaravimo terminui, norėtume atkreipti jūsų dėmesį į dažniausiai pasitaikančias klaidas deklaruojant pelno mokestį. Pasitikrinkite, ar nedarote šių klaidų: taikoma investicinio projekto lengvata,…

Skaitykite plačiau