Juridinio asmens likvidavimas ar veiklos stabdymas? Kurį variantą pasirinkti.

Nuolat besikeičiančiame verslo pasaulyje kartais tenka spręsti ne tik įmonės verslo plėtros klausimus, tačiau ir svarstyti apie veiklos stabdymą arba likvidavimą. Tuomet dažnai kyla klausimas, ar rinktis juridinio asmens likvidavimą ir tik laikiną veiklos stabdymą.

Siekiant nustatyti tinkamiausią pasirinkimą jums, Leinonen teisininkai apžvelgs likvidavimo ir veiklos stabdymo procedūrų ypatumus. Tokiu būdu, padėsime jums priimti tinkamiausią sprendimą.

Likvidavimas Lietuvoje

Likvidavimo procesas prasideda likvidavimo inicijavimu, priimant sprendimą likviduoti juridinį asmenį ir paskirti likvidatorių. Likvidatorius tuomet perima juridinio asmens vadovo ir valdybos teises ir pareigas.

Kiti veiksmai:

 • Likvidavimo proceso pradžia, parengiant likvidavimo pradžios balansą.
 • Visų sutarčių, įskaitant darbo sutartis, nutraukimas.
 • Oficialaus pranešimo teikimas Registrų centrui, kuriame juridinio asmens statusas nurodomas kaip „likviduojamas“.
 • Viešų pranešimų teikimas kreditoriams bei informavimas apie gresiantį juridinio asmens veiklos nutraukimą.
 • Galiojančių sutarčių peržiūra ir akcininkui (-ams) perduodamo turto sąrašo sudarymas.
 • Juridinio asmens turto perdavimas akcininkui (-ams) pagal sudarytą sąrašą.
 • Likvidavimo pabaigos balanso ir reikalingų mokesčių formų parengimas bei pateikimas mokesčių inspekcijai.
 • Atliekamas juridinio asmens banko sąskaitos (-ų) uždarymas.
 • Archyvuojamų  dokumentų sutvarkymas ir pateikimas Savivaldybės archyvui tolimesniam saugojimui.
 • Juridinio asmens antspaudo (jei išduotas) sunaikinimas.
 • Likvidavimo proceso įforminimas, parengiant Likvidavimo aktą, apimantį procedūrinę chronologiją ir galutinius likvidavimo rezultatus.
 • Visų reikalingų dokumentų pateikimas Registrų centrui galutiniam juridinio asmens išregistravimui.

Juridinio asmens veiklos stabdymas Lietuvoje

Pirmiausia juridinio asmens akcininkas (akcininkai) turi priimti oficialų sprendimą sustabdyti juridinio asmens veiklą.

Kiti veiksmai:

 • Per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo akcininkas privalo pranešti Valstybinei mokesčių inspekcijai apie sustabdymą ir nurodyti numatomą veiklos stabdymo trukmę. Maksimalus veiklos stabdymo laikotarpis yra 5 metai.
 • Prieš sustabdant veiklą, visi finansiniai įsipareigojimai kreditoriams, darbuotojams ir trečiosioms šalims turi būti visiškai įvykdyti.
 • Galiojančios darbo sutartys, įskaitant ir juridinio asmens vadovo, turi būti  nutrauktos.
 • Visos sutartys su pardavėjais/tiekėjais turi būti nutrauktos visam veiklos stabdymo laikotarpiui, įskaitant sąskaitų gavimą.
 • Nepaisant sustabdytos veikos, juridinis asmuo privalo kasmet tvirtinti ir teikti Lietuvos registrų centrui finansines ataskaitas.
 • Banko sąskaita (-os) gali būti uždaryta (-os), tačiau šis veiksmas nėra privalomas. Pažymėtina, kad banko mokesčiai vis tiek gali būti taikomi, jei juridinis asmuo turi atidarytą banko sąskaitą veiklos sustabdymo laikotarpiu.
 • Jei veikla sustabdoma finansinių metų viduryje, Valstybinei mokesčių inspekcijai reikėtų pateikti deklaracijas už einamuosius metus.

Sustabdžius veiklą, juridiniam asmeniui draudžiama pirkti prekes ar žaliavas, sudaryti sutartis, apmokėti sąskaitas, gauti pajamų.

Priėmę sprendimą atnaujinti veiklą, juridinio asmens atsakingi asmenys apie veiklos atnaujinimą privalėtų per 5 darbo dienas pranešti Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Likvidavimo ir veiklos stabdymo Lietuvoje palyginimas

EtapaiLikvidavimasVeiklos stabdymas
InicijavimasInicijuojamas akcininko (-ų) priimant sprendimą likviduoti juridinį asmenį ir paskiriant likvidatorių.Inicijuoja akcininkas (-ai), priimant oficialų sprendimą sustabdyti juridinio asmens veiklą.
Teisinės pasekmėsPasibaigia juridinio asmens egzistavimas.Leidžia juridiniam asmeniui išsaugoti galimybę atnaujinti veiklą ateityje.
TrukmėJuridinis asmuo likviduojamas visam laikui.Ne ilgiau kaip 5 metams.
Finansiniai įsipareigojimaiPrieš išregistravimą, finansiniai įsipareigojimai turi būti visapusiškai įvykdyti.Prieš sustabdant veiklą būtina įvykdyti visus finansinius įsipareigojimus.
Sutarčių nutraukimasVisų sutarčių, įskaitant darbo sutartis, nutraukimas.Reikalaujama nutraukti galiojančias darbo sutartis ir nutraukti visas kitas sutartis, panašiai kaip likvidavimo procese.
Ataskaitų teikimo įsipareigojimaiApima viešus pranešimus kreditoriams, pranešimus Registrų centrui ir finansinių ataskaitų pateikimą proceso metu.Apie sustabdymą reikia pranešti Valstybinei mokesčių inspekcijai, kiekvienais metais teikti metines finansines ataskaitas Registrų centrui.
Veiklos apribojimaiJuridinis asmuo nutraukia bet kokią verslo veiklą, sutartis ir finansines operacijas.Draudžiama juridiniam asmeniui pirkti prekes, sudaryti sutartis, apmokėti sąskaitas ir gauti pajamų sustabdymo  laikotarpiu.
Veiklos tęstinumasNeleidžiama tiesiogiai atnaujinti, reikėtų  steigti naują juridinį asmenį.Leidžia atnaujinti veiklą per 5 darbo dienas pranešus Valstybinei mokesčių inspekcijai.
Turto tvarkymasApima turto perleidimą nustatytam (-iems) akcininkui (-ams) arba jo pardavimą įsipareigojimams įvykdyti.Leidžia išlaikyti turtą, išsaugant jį tolesnei veiklai po veiklos atnaujinimo.
Banko sąskaitos uždarymasReikalaujama oficialiai uždaryti juridinio asmens banko sąskaitą (-as).Banko sąskaita gali būti uždaryta arba ne.

Išvada

LikvidavimasPrivalumaiTrūkumai
Užbaigia visus finansinius įsipareigojimus, leidžia paskirstyti turtą ir nutraukia juridinio asmens egzistavimą.Sudėtingesnis ir daugiau laiko reikalaujantis procesas, nėra galimybės atnaujinti veiklą, todėl nusprendus atnaujinti veiklą, reikėtų steigti naują juridinį asmenį.
Veiklos stabdymasPrivalumaiTrūkumai
Išlaiko juridinio asmens egzistavimą, išsaugo turtą  ir leidžia atnaujinti veiklą.Išlieka pareiga kasmet teikti finansinės atskaitomybės dokumentus. Veiklos stabdymo terminas negali būti ilgesnis nei 5 metai.

Apibendrinant, pasirinkimas tarp likvidavimo ir veiklos stabdymo  priklauso nuo juridinio asmens tikslų, finansinės būklės ir ketinimo/neketinimo atnaujinti veiklą. Likvidavimas yra tinkamiausias sprendimas, kuomet norima  galutinai uždaryti verslą, o veiklos stabdymas tinkamiausias tuomet, kai planuojama  atnaujinti veiklą ne vėliau nei 5 metų laikotarpyje.

Tam tikros procedūros ir reikalingi veiksmai gali šiek tiek skirtis atsižvelgiant į juridinio asmens teisinę formą ir ypatumus. Leinonen teisininkai visuomet pasiruošę jums padėti įvykdyti tiek likvidavimo, tiek ir veiklos stabdymo procedūras ir papildomai pakonsultuoti jums rūpimais klausimais.

Naujausi įrašai

birželio 25, 2024

„Leinonen“ įmonėms Baltijos šalyse teiks paslaugas „vieno langelio“ principu

Atsižvelgdama į Baltijos šalyse verslą plečiančių įmonių poreikius, finansų apskaitos ir verslo konsultacijų bendrovė „Leinonen“ nuo šiol teiks paslaugas „vieno langelio“ principu Lietuvoje, Latvijoje ir…

Skaityti toliau
birželio 2, 2024

Dividendų paskyrimas, išmokėjimas ir apmokestinimas Lietuvoje

Dividendas – akcininkui paskirta pelno dalis, proporcinga jam nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei. Visuotinis akcininkų susirinkimas, per keturis mėnesius nuo bendrovės finansinių metų pabaigos,…

Skaityti toliau
kovo 22, 2024

Dažniausiai pasitaikančios PVM klaidos ir kaip jų išvengti

Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – tai mokestis, taikomas prekėms ir paslaugoms visose ES šalyse. Visos ES šalys šio mokesčio tarifus nustato savarankiškai, tačiau PVM Direktyvoje…

Skaityti toliau