KOMANDIRUOČIŲ PAKEITIMAI NUO 2023 M. RUGPJŪČIO 1 D.

2023 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 504 pakeitė nutarimą Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ ir patvirtino naujus komandiruočių dienpinigių dydžius.

Vyriausybės nutarimu nuo 2023 m. rugpjūčio 1 d. 13 EUR padidės dienpinigių norma Lietuvoje ir sieks 28 EUR už dieną (šiuo metu – 15 EUR už dieną) bei keisis maksimalių dienpinigių dydžių sąrašas. Vykstant į šalis, kurios yra nenurodytos sąraše nustatyta dienpinigių norma sieks 33 EUR už dieną.

Pagal Vyriausybės pateiktą nutarimą yra nutarta, kad:

  • yra pakeičiamas dienpinigių dydis, kuris apskaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime patvirtintus maksimalius dienpinigių dydžius arba mažesnius dienpinigių dydžius (pastarieji turi būti  diferencijuoti pagal objektyvius kriterijus bei nustatyti kolektyvinėje sutartyje arba jei tokios nėra – vietiniame norminiame arba vidaus administravimą reglamentuojančiame teisės akte, kurie negali būti mažesni nei 50 proc. nustatytų maksimalių dienpinigių dydžių);
  • prieš nustatant mažesnius dienpinigių dydžius nurodyta atlikti Darbo kodekso III dalies III skyriaus trečiame skirsnyje nustatytą informavimo ir konsultavimo procedūrą;
  • kai dalį dienpinigių apmoka renginio organizatorius, darbdavio mokami dienpinigiai kartu su renginio organizatoriaus mokamais dienpinigiais negali būti mažesni už konkrečiai komandiruotei nustatytus dydžius apskaičiuotus dienpinigius. Jeigu renginio organizatorius apmoka visus konkrečiai komandiruotei nustatytus dienpinigius, tuomet darbdavys mokėti neprivalo. Įmonės, kurių darbuotojai nuvykę į renginį gauna maitinimą, dienpinigius galės mažinti tik iki 50 proc. ir tik tuo atveju, jeigu toks mažinimas numatytas kolektyvinėje sutartyje ar įmonės vidaus norminiu teisės aktu;
  • vykstant į komandiruotę į užsienį, už išvykimo į komandiruotę ir grįžimo iš komandiruotės dieną mokami tos užsienio valstybės, į kurią buvo vykstama, dienpinigiai. Esminis pasikeitimas yra tas, jog ši nuostata nebesiejama su išvykimu iš Lietuvos ar grįžimu į Lietuvą, nes nemažai darbuotojų dirba nuotoliniu būdu ir dažnai į komandiruotę išvyksta iš darbo vietos, kuri yra ne Lietuvoje;
  • komandiruotės dieną vykstant į kelias valstybes yra mokamas dienpinigių dydis, apskaičiuotas pagal toms valstybėms nustatytus dydžius, vidurkis, išskyrus atvejus, kai į kitą valstybę patenkama dėl jungiamojo skrydžio ar atvykstama tranzitu kita transporto priemone.

Taip pat norime paminėti, jog didžioji dalis pakeitimų yra susiję su biudžetinių įstaigų komandiruotėmis.

Visą maksimalių dienpinigių sąrašą, kuris galioja komandiruotėms nuo 2023 – 08 – 01 rasite čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2d6f0e43167d11eea9b3de7dd350a34e?jfwid=-pd71f8iry Jei kiltų klausimų ar norėtumėte pasikonsultuoti, kreipkitės į Leinonen Lietuva mokesčių specialistus.

Virginija Guleva

Head of Tax and Legal

Naujausi įrašai

rugpjūčio 16, 2023

Į ką atsižvelgti skaičiuojant darbo užmokestį ir susijusius mokesčius?

Darbo užmokesčio mokesčiai Lietuvoje vaidina didelį vaidmenį nustatant darbuotojų atlygį. Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas numato darbo apmokėjimo organizavimo gaires, apmokėjimą už viršvalandžius ir darbą naktį,…

Skaityti toliau
gegužės 23, 2023

Sumažinkite savo įmonės apmokestinamąjį pelną pasinaudojant investicijų mokesčio lengvata

Nors investicijų mokesčio lengvata įsigaliojo 2009 m., lengvata pasinaudojo ir apmokestinamąjį pelną sumažino tik nedidelė dalis įmonių. Atkreipiame dėmesį, kad ruošiamasi pratęsti šios lengvatos panaudojimo…

Skaityti toliau
gegužės 18, 2023

„Leinonen Lietuva“ direktoriumi paskirtas Povilas Sadaunykas

Šiose pareigose Povilas keičia dvejus metus įmonei vadovavusią Mildą Ugianskienę, kuri savo profesinę karjerą tęs „Leinonen“ įmonių grupėje ir bus atsakinga už žmogiškųjų resursų valdymą…

Skaityti toliau