KOMANDIRUOČIŲ PAKEITIMAI NUO 2023 M. RUGPJŪČIO 1 D.

2023 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 504 pakeitė nutarimą Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ ir patvirtino naujus komandiruočių dienpinigių dydžius.

Vyriausybės nutarimu nuo 2023 m. rugpjūčio 1 d. 13 EUR padidės dienpinigių norma Lietuvoje ir sieks 28 EUR už dieną (šiuo metu – 15 EUR už dieną) bei keisis maksimalių dienpinigių dydžių sąrašas. Vykstant į šalis, kurios yra nenurodytos sąraše nustatyta dienpinigių norma sieks 33 EUR už dieną.

Pagal Vyriausybės pateiktą nutarimą yra nutarta, kad:

  • yra pakeičiamas dienpinigių dydis, kuris apskaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime patvirtintus maksimalius dienpinigių dydžius arba mažesnius dienpinigių dydžius (pastarieji turi būti  diferencijuoti pagal objektyvius kriterijus bei nustatyti kolektyvinėje sutartyje arba jei tokios nėra – vietiniame norminiame arba vidaus administravimą reglamentuojančiame teisės akte, kurie negali būti mažesni nei 50 proc. nustatytų maksimalių dienpinigių dydžių);
  • prieš nustatant mažesnius dienpinigių dydžius nurodyta atlikti Darbo kodekso III dalies III skyriaus trečiame skirsnyje nustatytą informavimo ir konsultavimo procedūrą;
  • kai dalį dienpinigių apmoka renginio organizatorius, darbdavio mokami dienpinigiai kartu su renginio organizatoriaus mokamais dienpinigiais negali būti mažesni už konkrečiai komandiruotei nustatytus dydžius apskaičiuotus dienpinigius. Jeigu renginio organizatorius apmoka visus konkrečiai komandiruotei nustatytus dienpinigius, tuomet darbdavys mokėti neprivalo. Įmonės, kurių darbuotojai nuvykę į renginį gauna maitinimą, dienpinigius galės mažinti tik iki 50 proc. ir tik tuo atveju, jeigu toks mažinimas numatytas kolektyvinėje sutartyje ar įmonės vidaus norminiu teisės aktu;
  • vykstant į komandiruotę į užsienį, už išvykimo į komandiruotę ir grįžimo iš komandiruotės dieną mokami tos užsienio valstybės, į kurią buvo vykstama, dienpinigiai. Esminis pasikeitimas yra tas, jog ši nuostata nebesiejama su išvykimu iš Lietuvos ar grįžimu į Lietuvą, nes nemažai darbuotojų dirba nuotoliniu būdu ir dažnai į komandiruotę išvyksta iš darbo vietos, kuri yra ne Lietuvoje;
  • komandiruotės dieną vykstant į kelias valstybes yra mokamas dienpinigių dydis, apskaičiuotas pagal toms valstybėms nustatytus dydžius, vidurkis, išskyrus atvejus, kai į kitą valstybę patenkama dėl jungiamojo skrydžio ar atvykstama tranzitu kita transporto priemone.

Taip pat norime paminėti, jog didžioji dalis pakeitimų yra susiję su biudžetinių įstaigų komandiruotėmis.

Visą maksimalių dienpinigių sąrašą, kuris galioja komandiruotėms nuo 2023 – 08 – 01 rasite čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2d6f0e43167d11eea9b3de7dd350a34e?jfwid=-pd71f8iry Jei kiltų klausimų ar norėtumėte pasikonsultuoti, kreipkitės į Leinonen Lietuva mokesčių specialistus.

Virginija Guleva

Head of Tax and Legal

Naujausi įrašai

birželio 2, 2024

Dividendų paskyrimas, išmokėjimas ir apmokestinimas Lietuvoje

Dividendas – akcininkui paskirta pelno dalis, proporcinga jam nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei. Visuotinis akcininkų susirinkimas, per keturis mėnesius nuo bendrovės finansinių metų pabaigos,…

Skaityti toliau
kovo 22, 2024

Dažniausiai pasitaikančios PVM klaidos ir kaip jų išvengti

Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – tai mokestis, taikomas prekėms ir paslaugoms visose ES šalyse. Visos ES šalys šio mokesčio tarifus nustato savarankiškai, tačiau PVM Direktyvoje…

Skaityti toliau
kovo 5, 2024

Juridinio asmens likvidavimas ar veiklos stabdymas? Kurį variantą pasirinkti.

Nuolat besikeičiančiame verslo pasaulyje kartais tenka spręsti ne tik įmonės verslo plėtros klausimus, tačiau ir svarstyti apie veiklos stabdymą arba likvidavimą. Tuomet dažnai kyla klausimas,…

Skaityti toliau