Vadovauti negalinčių asmenų sąrašas

2020 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas (toliau – Įstatymas) nustato, kad VĮ Registrų centras privalo skelbti informaciją apie asmenis, kuriems teismo sprendimu yra apribota teisė užimti vadovaujančias pareigas įmonėse ar organizacijose.

Remiantis aukščiau nurodytu, VĮ Registrų centras, siekiant užtikrinti suinteresuotų šalių interesų apsaugą, sudaro fizinių asmenų, kuriems šio Įstatymo nustatyta tvarka apribota teisė eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu, sąrašą (toliau – Sąrašas). Į šį Sąrašą fiziniai asmenys yra įtraukiami ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo teismo nutarties apriboti asmens teisę eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu gavimo dienos.

Sąrašas skelbiamas VĮ Registrų centro oficialioje svetainėje. Sąrašą galite rasti paspaudę šią nuorodą: https://www.registrucentras.lt/jar/apriboti_asmenys/.

Svarbu pažymėti, kad bendrovėms nustatoma pareiga nedelsiant iš vadovo ar kolegialaus valdymo organo pareigų atšaukti į Sąrašą įtrauktą fizinį asmenį. Šios pareigos nevykdymas atsakingiems asmenims gali lemti administracinės atsakomybės pritaikymą.

Šiuo Sąrašu siekiama įgyvendinti teismo sprendimų tinkamą vykdymą bei užkirsti kelią nesąžiningų veikų tęstinumui.

Leinonen teisininkai rekomenduoja pasitikrinti, ar paskirti bendrovių vadovai ir (ar) kolegialaus valdymo organo nariai nėra įtraukti į nurodytą Sąrašą.

Esant klausimams, nedelsiant galite kreiptis į mus.

Pranešimą paruošė Leinonen Lietuva teisininkų komanda.

Recent Posts

gegužės 23, 2023

Sumažinkite savo įmonės apmokestinamąjį pelną pasinaudojant investicijų mokesčio lengvata

Nors investicijų mokesčio lengvata įsigaliojo 2009 m., lengvata pasinaudojo ir apmokestinamąjį pelną sumažino tik nedidelė dalis įmonių. Atkreipiame dėmesį, kad ruošiamasi pratęsti šios lengvatos panaudojimo…

Skaitykite plačiau
gegužės 18, 2023

„Leinonen Lietuva“ direktoriumi paskirtas Povilas Sadaunykas

Šiose pareigose Povilas keičia dvejus metus įmonei vadovavusią Mildą Ugianskienę, kuri savo profesinę karjerą tęs „Leinonen“ įmonių grupėje ir bus atsakinga už žmogiškųjų resursų valdymą…

Skaitykite plačiau
gegužės 16, 2023

Dažniausiai pasitaikančias klaidas deklaruojant pelno mokestį

Artėjant pelno mokesčio deklaravimo terminui, norėtume atkreipti jūsų dėmesį į dažniausiai pasitaikančias klaidas deklaruojant pelno mokestį. Pasitikrinkite, ar nedarote šių klaidų: taikoma investicinio projekto lengvata,…

Skaitykite plačiau