VERSLO APLINKA LIETUVOJE

ĮMONĖS STEIGIMAS

Lietuvos Republikos civilinis kodeksas nustato teisės normas, reguliuojančias Lietuvoje besikuriančių įmonių steigimo taisykles, teisinį statusą, valdymo organus ir jų kompetenciją, taip pat įmonių likvidavimo ir reorganizavimo nuostatas. Pirmieji žingsniai, kuriant verslą Lietuvoje, tapo lengvi! Įmonė gali būti įsteigta elektroniniu būdu. Populiariausios įmonių formos yra uždaroji akcinė bendrovė (UAB) ir jos filialas.
Steigimo procedūros paprastai trunka nuo dviejų iki keturių savaičių.

Registruodami Lietuvoje uždarąją akcinę bendrovę, turite rezervuoti jos pavadinimą Juridinių asmenų registre. Norėdami įregistruoti buveinės adresą, privalote gauti patalpų savininko leidimą.

MOKESČIŲ APLINKA

Standartinis įmonių pelno mokesčio tarifas yra 15%. 0% įmonių pelno mokesčio tarifas gali būti taikomas naujai įsteigtoms bendrovėms (nuo 2018 m.) pirmaisiais veiklos metais, jei jos atitinka visas žemiau išdėstytas sąlygas: vidutinis darbuotojų skaičius neviršija 10; metinės pajamos neviršija 300 000 EUR; juridinio asmens akcininkai yra fiziniai asmenys; per tris mokestinius laikotarpius (įskaitant ir pirmąjį) juridinio asmens veikla nebuvo sustabdyta; juridinis asmuo nėra likviduotas arba reorganizuotas, ir akcijos nėra perleistos naujiems akcininkams. 

Standartinis PVM mokesčio tarifas Lietuvoje yra 21%. Sumažintas 9% tarifas taikomas, pavyzdžiui, knygoms ir neperiodiniams leidiniams, viešojo transporto paslaugoms, teikiamoms reguliariais maršrutais, kuriuos nustato Ryšių ministerija ar savivaldybės, taip pat apgyvendinimo paslaugoms. Sumažintas 5% tarifas taikomas neįgaliesiems skirtoms techninės pagalbos priemonėms ir jų remonto paslaugoms; farmacijos produktams ir medicinos pagalbos priemonėms.

ĮDARBINIMAS

Darbo santykius Lietuvoje reguliuoja Darbo kodeksas. Šis teisės aktas reglamentuoja darbo santykius, susijusius su darbo teisės įgyvendinimu ir apsauga bei darbo įsipareigojimų vykdymu. Lietuvos darbo įstatymai taikomi užsienio piliečiams ir užsienio įmonėms Lietuvoje tokia pat apimtimi ir tvarka, kaip ir vietiniams subjektams.

Lietuvos darbo kodekse numatyta galimybė įdarbintam asmeniui nustatyti iki 3 mėnesių trukmės bandomąjį laikotarpį. Bandomojo laikotarpio trukmė ir sąlygos turi būti detalizuotos darbo sutartyje. Darbo sutarties nutraukimo atveju įspėjimo laikotarpis priklauso nuo sutarties nutraukimo pagrindo ir gali trukti nuo 3 darbo dienų iki 3 mėnesių.

Darbuotojas taip pat privalo mokėti 19,50% socialinio draudimo įmokas, ir jei darbuotojas yra pasirinkęs, kad dalis jo atlyginimo būtų pervesta į pensijų fondą, iš jo atlyginimo išskaičiuojama nuo 1,8% iki 3%.

Darbdavys privalo mokėti 1,45% (2,17% terminuotų sutarčių atveju) socialinio draudimo įmokas ir 0,32% įmokas į garantinį fondą ir ilgalaikio nedarbo fondą.

UŽSIENIEČIŲ ĮDARBINIMAS

Kadangi Lietuva yra Europos Sąjungos valstybė narė, Europos Sąjungos piliečių judėjimas ir įdarbinimas yra nemokamas. Visgi, leidimas gyventi yra reikalingas, jei užsienietis nori gyventi Lietuvoje ilgesnį nei 90 dienų laikotarpį per pusę metų, skaičiuojant nuo atvykimo dienos.

Didžioji dalis Lietuvoje dirbančių užsieniečių gyvena šalies sostinėje – Vilniuje. Pragyvenimo išlaidos čia yra labai žemos, lyginant su kitomis Europos Sąjungos šalimis.

Imigrantai privalo mokėti gyventojų mokesčius Lietuvoje tik tuo atveju, jei jie gyvena šalyje mažiausiai 183 dienas iš eilės per 12 mėnesių laikotarpį. Gyventojai privalo mokėti mokesčius nuo savo pajamų, gaunamų visose pasaulio šalyse.
Asmenys, mokantys įmokas į Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, priklausomai nuo jų veiklos formos ir mokamų įmokų rūšies, turi teisę gauti nedarbingumo dėl ligos išmokas, nemokamas sveikatos priežiūros paslaugas iš viešojo sektoriaus sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų ir t.t.

KOKYBĖ

Mes laikomės tarptautinių apskaitos ir verslo standartų bei suprantame tarptautinių klientų poreikius. Mūsų konkurencinis pranašumas yra pagrįstas patirtimi, kokybe ir pagrindiniais suomiškais principais. Patikimas finansų valdymas yra vienas iš sėkmingo verslo kertinių akmenų. Mes įsitikinę, kad patikima apskaitos partnerio pareiga – užtikrinti tikslią ir laiku teikiamą atskaitomybę, leidžiančią įvertinti verslo rezultatus ir priimti tinkamus sprendimus.

Mes siekiame suteikti pridėtinę vertę klientams, teikdami visapusę paramą, todėl mokesčių ir teisinės konsultacijos yra neatskiriama mūsų paslaugų dalis. Akcentuodami aktyvų požiūrį, mes galime teikti geresnes paslaugas ir pasiūlyti klientams geresnius sprendimus.

Mes padedame šimtams tarptautinių ir vietinių kompanijų vykdyti savo verslą Lietuvoje. Kiekvienas klientas mums yra svarbus, neatsižvelgiant į įmonės dydį, apyvartą ar veiklos sritį.

Mes turime daugiau nei 40 patyrusių specialistų, teikiančių pasaulinio lygio apskaitos paslaugas įvairiems klientams, vystantiems ar ketinantiems pradėti veiklą Lietuvoje. Mūsų konsultavimo komanda, turinti įvairiapusę patirtį, užtikrina geriausią mokesčių ir teisinių klausimų bei problemų, su kuriomis susiduria jūsų verslas, sprendimą, bei teikia visapuses paslaugas.

Leinonen Lietuva buvo suteiktas Bureau Veritas ISO 9001:2015 kokybės sertifikatas. Šis sertifikatas patvirtina, kad mūsų bendrovė įdiegė ir palaiko sertifikuotą vadybos sistemą, pagrįstą tarptautiniu mastu pripažintais kokybės valdymo principais. Ši sistema leidžia užtikrinti, kad mūsų klientams teikiamos apskaitos paslaugos atitinka aukštos kokybės standartus.

MŪSŲ KLIENTAI

Leinonen teikia paslaugas daugiausia tarptautiniams klientams, tarp kurių yra įvairaus dydžio bendrovių.

NAUDOJAMOS VERSLO VALDYMO SISTEMOS

Mes turime darbo patirtį su dešimtimis apskaitos sistemų. Keletas paminėtinų programų, kuriomis mes Jums galime padėti tvarkyti apaskaitą, yra SAP, Dynamics AX, NAV, Directo, Hansa, Scala.

NARYSTĖ

Mūsų bendrovė yra Suomijos prekybos rūmų, Didžiosios Britanijos prekybos rūmų ir Švedijos prekybos rūmų narė.

Recent Posts

sausio 9, 2023

MOKESČIŲ PAKEITIMAI NUO 2023 M. SAUSIO 1 D.

Nuo 2023 m. didėja minimalus mėnesinis darbo užmokestis Vyriausybė pritarė minimalios mėnesinės algos ir minimalaus valandinio atlygio didinimui nuo 2023 m. sausio 1 d. Žemiau…

Continue reading
lapkričio 22, 2022

MOKESTINĖ PAGALBA NUO ENERGETINĖS KRIZĖS NUKENTĖJUSIEMS MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS

Valstybinės mokesčių inspekcija (toliau – VMI) 2022 m. spalio 31 d. patvirtino Finansinių sunkumų turinčių, nuo energetinės krizės nukentėjusių mokesčių mokėtojų, kuriems taikomos mokestinės pagalbos…

Continue reading
lapkričio 9, 2022

KOMPENSACIJA UŽ DARBĄ TAM TIKROMIS SĄLYGOMIS BUS MAŽINAMA IR GALUTINAI PANAIKINTA 2023 M. BIRŽELIO 1 D.

Informuojame, kad įstatymų leidėjas, siekdamas mažinti galimą piktnaudžiavimą darbuotojams dalį darbo užmokesčio mokant kaip kompensaciją už darbą, kuris yra kilnojamojo pobūdžio arba atliekamas lauko sąlygomis,…

Continue reading