VERSLO APLINKA LIETUVOJE

ĮMONĖS STEIGIMAS

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas nustato teisės normas, reguliuojančias Lietuvoje besikuriančių įmonių steigimo taisykles, teisinį statusą, valdymo organus ir jų kompetenciją, taip pat įmonių likvidavimo ir reorganizavimo nuostatas. Pirmieji žingsniai, kuriant verslą Lietuvoje, tapo lengvi! Įmonė gali būti įsteigta elektroniniu būdu. Populiariausios įmonių formos yra uždaroji akcinė bendrovė (UAB) ir jos filialas. Steigimo procedūros paprastai trunka nuo dviejų iki keturių savaičių.

Registruodami Lietuvoje uždarąją akcinę bendrovę, turite rezervuoti jos pavadinimą Juridinių asmenų registre. Norėdami įregistruoti buveinės adresą, privalote gauti patalpų savininko leidimą.

MOKESČIŲ APLINKA

Standartinis įmonių pelno mokesčio tarifas yra 15%. 0% įmonių pelno mokesčio tarifas gali būti taikomas naujai įsteigtoms bendrovėms pirmaisiais veiklos metais, jei jos atitinka visas žemiau išdėstytas sąlygas: –

  • vidutinis darbuotojų skaičius neviršija 10;
  • metinės pajamos neviršija 300 000 EUR;
  • juridinio asmens akcininkai yra fiziniai asmenys;
  • per tris mokestinius laikotarpius (įskaitant ir pirmąjį) juridinio asmens veikla nebuvo sustabdyta;
  • juridinis asmuo nėra likviduotas arba reorganizuotas, ir akcijos nėra perleistos naujiems akcininkams.

Standartinis PVM mokesčio tarifas Lietuvoje yra 21%. Sumažintas 9% tarifas taikomas, pavyzdžiui, knygoms ir neperiodiniams leidiniams, viešojo transporto paslaugoms, teikiamoms reguliariais maršrutais, kuriuos nustato Ryšių ministerija ar savivaldybės, taip pat apgyvendinimo paslaugoms ir kitoms prekėms ir paslaugoms, numatytoms teisės aktuose. Sumažintas 5% tarifas taikomas neįgaliesiems skirtoms techninės pagalbos priemonėms ir jų remonto paslaugoms; farmacijos produktams ir medicinos pagalbos priemonėms ir kitoms prekėms ir paslaugoms, numatytoms teisės aktuose.

Taip pat, nuo 2023 m. sausio 1 d. yra pristatyta naujovė, leidžianti susigrąžinti PVM, sumokėtą už elektromobilio įsigijimą (ne hibridinio automobilio). Siekiant pasinaudoti minėta lengvata, automobilio vertė turi neviršyti 50 000 EUR (įskaitant PVM).

ĮDARBINIMAS

Darbo santykius Lietuvoje reguliuoja Darbo kodeksas. Šis teisės aktas reglamentuoja darbo santykius, susijusius su darbo teisės įgyvendinimu ir apsauga bei darbo įsipareigojimų vykdymu. Lietuvos darbo įstatymai taikomi užsienio piliečiams ir užsienio įmonėms Lietuvoje tokia pat apimtimi ir tvarka, kaip ir vietiniams subjektams.

Lietuvos darbo kodekse numatyta galimybė įdarbintam asmeniui nustatyti iki 3 mėnesių trukmės bandomąjį laikotarpį. Bandomojo laikotarpio trukmė ir sąlygos turi būti detalizuotos darbo sutartyje. Darbo sutarties nutraukimo atveju įspėjimo laikotarpis priklauso nuo sutarties nutraukimo pagrindo ir gali trukti nuo 3 darbo dienų iki 3 mėnesių.

Darbuotojas taip pat privalo mokėti 19,50% socialinio draudimo įmokas, ir jei darbuotojas yra pasirinkęs, kad dalis jo atlyginimo būtų pervesta į pensijų fondą, iš jo atlyginimo išskaičiuojama iki 3%. Darbdavys privalo mokėti 1,45% (2,17% terminuotų sutarčių atveju) socialinio draudimo įmokas ir 0,32% įmokas į garantinį fondą ir ilgalaikio nedarbo fondą.

UŽSIENIEČIŲ ĮDARBINIMAS

Kadangi Lietuva yra Europos Sąjungos valstybė narė, Europos Sąjungos piliečių judėjimas ir įdarbinimas yra nemokamas. Visgi, tam tikri migracijos dokumentai gali būti reikalingi, jei užsienietis nori gyventi Lietuvoje ilgesnį laikotarpį.

Didžioji dalis Lietuvoje dirbančių užsieniečių gyvena šalies sostinėje – Vilniuje. Pragyvenimo išlaidos čia yra labai žemos, lyginant su kitomis Europos Sąjungos šalimis.

Imigrantai privalo mokėti gyventojų mokesčius Lietuvoje tik tuo atveju, jei jie gyvena šalyje mažiausiai 183 dienas iš eilės per 12 mėnesių laikotarpį. Gyventojai privalo mokėti mokesčius nuo savo pajamų, gaunamų visose pasaulio šalyse. Asmenys, mokantys įmokas į Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, priklausomai nuo jų veiklos formos ir mokamų įmokų rūšies, turi teisę gauti nedarbingumo dėl ligos išmokas, nemokamas sveikatos priežiūros paslaugas iš viešojo sektoriaus sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų ir t.t.

KOKYBĖ

Mes laikomės tarptautinių apskaitos ir verslo standartų bei suprantame tarptautinių klientų poreikius. Mūsų konkurencinis pranašumas yra pagrįstas patirtimi, kokybe ir tvariais veiklos principais. Patikimas finansų valdymas yra vienas iš sėkmingo verslo kertinių aspektų. Mes įsitikinę, kad patikimo apskaitos partnerio pareiga – užtikrinti tikslią ir laiku teikiamą atskaitomybę, leidžiančią įvertinti verslo rezultatus ir priimti tinkamus sprendimus.

Mes siekiame kurti pridėtinę vertę klientams, teikdami visapusišką pagalbą, todėl mokesčių ir teisinės konsultacijos yra neatskiriama mūsų paslaugų dalis. Proaktyvi komunikacija ir pasiūlymai įgalina mus teikti geresnes paslaugas ir rasti klientams geresnius sprendimus.

Mes padedame šimtams tarptautinių ir vietinių kompanijų vykdyti savo verslą Lietuvoje. Kiekvienas klientas mums yra svarbus, neatsižvelgiant į įmonės dydį, apyvartą ar veiklos sritį.

Mes turime daugiau nei 40 patyrusių specialistų, teikiančių profesionalias apskaitos paslaugas įvairiems klientams, vystantiems ar ketinantiems pradėti veiklą Lietuvoje. Mūsų konsultavimo komanda, turinti įvairiapusę patirtį, užtikrina geriausią mokesčių ir teisinių klausimų bei problemų, su kuriomis susiduria jūsų verslas, sprendimą.

Leinonen Lietuva buvo suteiktas Bureau Veritas ISO 9001:2015 kokybės sertifikatas. Šis sertifikatas patvirtina, kad mūsų bendrovė įdiegė ir palaiko sertifikuotą vadybos sistemą, pagrįstą tarptautiniu mastu pripažintais kokybės valdymo principais. Ši sistema leidžia užtikrinti, kad mūsų klientams teikiamos apskaitos paslaugos atitinka aukštos kokybės standartus.

MŪSŲ KLIENTAI

Leinonen teikia paslaugas daugiausia tarptautiniams klientams, tarp kurių yra įvairaus dydžio bendrovių.

NAUDOJAMOS VERSLO VALDYMO SISTEMOS

Mes turime darbo patirtį su dešimtimis apskaitos sistemų. Keletas paminėtinų programų, kuriomis mes Jums galime padėti tvarkyti apskaitą, yra Navision, Directo, Rivilė, Vikarina.

NARYSTĖ

Leinonen yra Suomijos prekybos rūmų ir Švedijos prekybos rūmų Lietuvoje narė.

Naujausi įrašai

kovo 22, 2024

Dažniausiai pasitaikančios PVM klaidos ir kaip jų išvengti

Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – tai mokestis, taikomas prekėms ir paslaugoms visose ES šalyse. Visos ES šalys šio mokesčio tarifus nustato savarankiškai, tačiau PVM Direktyvoje…

Skaityti toliau
kovo 5, 2024

Juridinio asmens likvidavimas ar veiklos stabdymas? Kurį variantą pasirinkti.

Nuolat besikeičiančiame verslo pasaulyje kartais tenka spręsti ne tik įmonės verslo plėtros klausimus, tačiau ir svarstyti apie veiklos stabdymą arba likvidavimą. Tuomet dažnai kyla klausimas,…

Skaityti toliau
sausio 19, 2024

Ar bendrovė gali turėti daugiau nei vieną direktorių?

Per praėjusius metus Lietuvoje buvo įsteigta virš 4 000 uždarųjų akcinių bendrovių. Ši juridinio asmens teisinė forma (kartu su mažosiomis bendrijomis) išlieka viena populiariausių Lietuvoje…

Skaityti toliau