Bizness Latvijā

Uzņēmuma dibināšana

Komercdarbības formas ir regulētas Komerclikumā. Trīs visbiežāk sastopamās uzņēmumu formas Latvijā ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, ārvalstu sabiedrības filiāle un pastāvīgā pārstāvniecība. Katrai formai ir savas priekšrocības un trūkumi, pārskatu iesniegšanā, revīzijā, nodokļu politikā utt. Mēs ar prieku palīdzēsim Jums izvēlēties saimnieciskajai darbībai piemērotāko uzņēmējdarbības formu.
Latvijā nav noteikti ierobežojumi attiecībā uz uzņēmumu pārstāvju pilsonību.

Reģistrācija Latvijas Republikas komercreģistrā ir obligāta, lai veiktu uzņēmējdarbību Latvijā. Sabiedrību uzskata par juridisku personu tikai pēc reģistrācijas Komercreģistrā. Uzņēmuma reģistrēšana ir diezgan ātrs process. Tas parasti aizņem 3-10 dienas, pēc visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas.

Nodokļi

Sākot ar 2018. gadu, 0% uzņēmumu ienākuma nodokļa likme tiks izmaksāta tikai tad, kad uzņēmums izmaksā dividendes vai citus maksājumus, lai faktiski sadalītu peļņu (nosacīti sadalītā peļņa). Uzņēmumu ienākuma nodoklis 20% apmērā būs jāmaksā tikai no peļņas daļas, kas tiks sadalīta vai izmaksāta kā dividendes vai izmantota mērķiem, kas nav tieši saistīti ar uzņēmējdarbības attīstību. Jāatzīmē, ka nodokļu bāze jāsadala 0,8%, bet pēc tam - 20% no piemērotā uzņēmuma ienākuma nodokļa. Tādējādi piemērotā nodokļa likme ir 25%.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes ir: 20%, ja gada ienākums nepārsniedz EUR 20 004. 23% ikgadējam ienākumam no EUR 20 005 līdz EUR 55 000. 31,4% gadā, kas pārsniedz EUR 55 000. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme ienākumiem no kapitāla un kapitāla pieauguma ir 20%.

Standarta PVN likme ir 21%, samazinātā PVN likme par 12%- tiek piemērota zīdaiņu pārtikas produktiem, farmaceitiskajiem izstrādājumiem, medicīniskiem produktiem invalīdiem, iekšzemes pasažieru pārvadājumiem, grāmatām (izņemot e-grāmatas), laikrakstiem un periodiskiem izdevumiem, viesnīcu izmitināšanu un centralizēto siltumapgādi.

Nodarbinātība

Nodarbinātības regulējumu Latvijā reglamentē Darba likums, un nodarbinātības tiesību akti ir saskaņoti ar ES regulējumu, lai gan dažas tiesību normas ir darbiniekam labvēlīgākas. Pašlaik bezdarba līmenis ir ļoti zems, un Latvija nedaudz cieš no pilsoņu izceļošanas no Latvijas.

Ieceļotājiem ir jāmaksā iedzīvotāju nodoklis Latvijā tikai tad, ja tie uzturas valstī vismaz 183 dienas vai ilgāk jebkurā 12 mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas taksācijas gadā. Pašnodarbinātie var regulēt savu nodokļu režīmu, ieskaitot sociālās iemaksas, un viņi ir atbildīgi par savu drošību darbā. Viņiem nav sociālo garantiju nelaimes gadījumu darbā.

Ja darba devējs samazina darbinieku skaitu vai gadījumā, ja uzņēmums tiek likvidēts, tad darba devējam ir jāinformē darbinieks par darba līguma izbeigšanu vienu mēnesi iepriekš, ja vien koplīgumā vai darba līgumā nav noteikts ilgāks laika periods.

ekspatriāts

Tā kā Latvija ir ES dalībvalsts, ES iedzīvotāju pārvietošanās un nodarbinātība ir brīva. Tomēr uzturēšanās atļauja ir nepieciešama, ja ārzemnieks vēlas uzturēties Latvijā ilgāk par 90 dienām pusgada laikā, skaitot no pirmās iebraukšanas dienas. ES nepilsoņiem Latvija ir viena no vienkāršākajām valstīm, lai saņemtu darba un uzturēšanās atļaujas.

Īpaši Rīgas rajonā ir daudz dzīvokļu, kas ir gan mēbelēti, gan nemēbelēti. Cenu līmenis ir ļoti pieņemams salīdzinājumā ar citām Eiropas galvaspilsētām un sabiedriskais transports ir labs. Mēs ļoti iesakām sazināties ar nekustamā īpašuma aģentiem, lai atrastu labu vietu dzīvošanai.

Latest articles

26

Mar

Hoping for the best, preparing for the worst...

22

Jul

Atliek ziņošanu par pārrobežu shēmām

20

Jul

E-komercijas PVN piemērošanas izmaiņas atliktas līdz 2021.gada jūlijam...

Sazināties ar mums

Email again:
Services