High Quality Accounting, Payroll and Professional Advisory Services in 12 countries

Bizness Latvijā

Kompānijas dibināšana

Komercdarbības ir regulētas pēc Latvijas Komerclikuma. Trīs visbiežāk sastopamās uzņēmumu formas, ieejot Latvijas tirgū, ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, ārvalstu sabiedrības filiāle un pastāvīgā pārstāvniecība. Tām visām ir priekšrocības un trūkumi ziņošanaā, revīzijaā, nodokļu politikā utt. Mēs iesakām īsu apspriešanos ar mums, pirms pieņemat lēmumu par to, kura uzņēmējdarbības forma tiks veidota.

Nav ierobežojumu attiecībā uz uzņēmumu pārstāvju pilsonību.

Reģistrācija valsts reģistrā (Latvijas Republikas komercreģistrā) ir obligāta uzņēmējdarbībai Latvijā. Sabiedrību uzskata par juridisku personu tikai pēc reģistrācijas Komercreģistrā. Uzņēmuma reģistrēšana ir diezgan ātrs process. Tas parasti aizņem 3-10 dienas pēc visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas.

Taksācija

Sākot ar 2018. gadu, 0% uzņēmumu ienākuma nodokļa likme tiks izmaksāta tikai tad, kad uzņēmums izmaksā dividendes vai citus maksājumus, lai faktiski sadalītu peļņu (nosacīti sadalītā peļņa). Uzņēmumu ienākuma nodoklis 20% apmērā būs jāmaksā tikai no peļņas daļas, kas tiks sadalīta vai izmaksāta kā dividendes vai izmantota mērķiem, kas nav tieši saistīti ar uzņēmējdarbības attīstību. Jāatzīmē, ka nodokļu bāze jāsadala 0,8%, bet pēc tam - 20% no piemērotā uzņēmuma ienākuma nodokļa. Tādējādi piemērotā nodokļa likme ir 25%.

Ledzīvotāju ienākuma nodokļa likmes ir: 20%, ja gada ienākums nepārsniedz EUR 20 004. 23% ikgadējam ienākumam no EUR 20 005 līdz EUR 55 000. 31,4% gadā, kas pārsniedz EUR 55 000. Ledzīvotāju ienākuma nodokļa likme ienākumiem no kapitāla un kapitāla pieauguma ir 20%.

Standarta PVN likme ir 21%, samazinātā PVN likme par 12%- tiek piemērota zīdaiņu pārtikas produktiem, farmaceitiskajiem izstrādājumiem, medicīniskiem produktiem invalīdiem, iekšzemes pasažieru pārvadājumiem, grāmatām (izņemot e-grāmatas), laikrakstiem un periodiskiem izdevumiem, viesnīcu izmitināšanu un centralizēto siltumapgādi.

Nodarbinātība

Nodarbinātības regulējumu Latvijā reglamentē Darba likumu kodekss, un nodarbinātības tiesību akti ir saskaņoti ar ES noteikumiem, lai gan daži dati ir nedaudz vairāk darbinieku sargājoši. Pašlaik bezdarba līmenis ir ļoti zems, un Latvija nedaudz cieš no pilsoņu izceļošanas no Latvijas.

Ieceļotājiem ir jāmaksā iedzīvotāju nodoklis Latvijā tikai tad, ja tie uzturas valstī vismaz 183 dienas vai ilgāk jebkurā 12 mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas taksācijas gadā. Pašnodarbinātie var regulēt savu nodokļu režīmu, ieskaitot sociālās iemaksas, un viņi ir atbildīgi par savu drošību darbā. Viņiem nav sociālo garantiju nelaimes gadījumu darbā gadījumā.

Ja darba devējs samazina darbinieku skaitu vai gadījumā, ja uzņēmums (juridiskā persona vai partnerība) tiek likvidēts, darba devējam mēneša laikā jāinformē darbinieks par darba līguma izbeigšanu, ja vien koplīgumā vai darba līgums nosaka ilgāku laika periodu.

ekspatriāts

Tā kā Latvija ir ES dalībvalsts, ES iedzīvotāju pārvietošanās un nodarbinātība ir brīva. Tomēr uzturēšanās atļauja ir nepieciešama, ja ārzemnieks vēlas uzturēties Latvijā ilgāk par 90 dienām pusgada laikā, skaitot no pirmās ieejas dienas. EU nepilsoņiem Latvija ir viena no vienkāršākajām valstīm, lai saņemtu darba un uzturēšanās atļaujas.

Īpaši Rīgas rajonā ir daudz dzīvokļu, kas ir gan mēbelēti, gan nemēbelēti. Cenu līmenis ir ļoti pieņemams salīdzinājumā ar citām Eiropas galvaspilsētām un sabiedriskais transports ir labs. Mēs ļoti iesakām sazināties ar nekustamā īpašuma aģentiem, lai atrastu labu vietu dzīvošanai.

Daudzi mūsu biroji ir ieguvuši starptautiski atzīto kvalitātes sertifikātu ISO 9001:2008, ko piešķir Bureau Veritas.

Sazināties ar mums

Email again:
Services