Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

Akcīzes nodokļa jaunumi

2017.gada 1. aprīlī tika pieņemti grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”, kas nosaka kārtību dabasgāzes apritei un akcīzes nodokļa aprēķināšanai atvērtā dabasgāzes tirgus apstākļos, kā arī veic virkni citu precizējumu un papildinājumu. Šajā rakstā sīkāk par akcīzes nodokļa piemērošanu dabasgāzei.  

Likuma grozījumi  

Paredzēts, ka ar nodokli apliekama galalietotājiem piegādātā dabasgāze, kura atbilst Kombinētās nomenklatūras kodiem 2711 11 00 un 2711 21 00, izņemot likumā noteiktos gadījumus. Ja dabasgāzi izmanto kā kurināmo, nodokļa likme ir 1,65 EUR par 1 megavatstundu, ņemot vērā dabasgāzes augstāko siltumspēju, bet, izmantojot kā degvielu - 9,64 EUR par 1 megavatstundu. Nodokļa likme ir 0.55 EUR par vienu megavatstundu, ja dabasgāzi izmanto par kurināmo rūpnieciskās ražošanas un lauksaimniecības izejvielu pirmapstrādes procesos.

Ar nodokli neapliek dabasgāzi, kuru galalietotājs izmanto citiem mērķiem, nevis par degvielu vai kurināmo, izmanto divējādi atbilstoši šā likumā minētajiem nosacījumiem vai izmanto mineraloģiskiem procesiem.  No nodokļa atbrīvo arī dabasgāzi, kuru galalietotājs izmanto lauksaimniecībā (siltumnīcu siltumapgādei un rūpniecisko mājputnu novietņu un inkubatoru siltumapgādei.  

Likumā noteikts, ka darbībām ar dabasgāzi, tai skaitā sašķidrināto un saspiesto dabasgāzi, ja tā netiek transportēta pa cauruļvadiem, ir nepieciešama apstiprināta noliktavas turētāja licence. Ja dabasgāzi pārdod kā degvielu, komersantam ir nepieciešama mazumtirdzniecības licence.

Būs jauni Ministru kabineta noteikumi 

Ir izstrādāti jauni Ministru kabineta noteikumi par dabasgāzes apriti un akcīzes nodokļa piemērošanas kārtību, kuros būs noteikta licencēšanas kārtība dabasgāzes mazumtirdzniecībai un apstiprinātā noliktavas turētāja darbībām ar dabasgāzi. Saskaņā ar projektu speciālā atļauja (licence) dabasgāzes kā degvielas mazumtirdzniecībai būs nepieciešama arī tajā gadījumā, ja dabasgāzes kā degvielas mazumtirgotājs dabasgāzi no dabasgāzes tirgotāja mazumtirdzniecības vietā saņems pa cauruļvadu.


12.04.17


Latest articles Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

25

Oct

Atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem

20

Oct

E-adrese

Sazināties ar mums

Email again:
Services