Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

Algas nodokļa atvieglojums darbinieku ēdināšanas izdevumiem

Ministru kabinets konceptuāli ir atbalstījis Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Budžeta un nodokļu apakšpadomes izstrādāto priekšlikumu par nodokļu atvieglojuma ieviešanu vienai no darba koplīgumā noteiktajām sociālajām garantijām – ēdināšanas izdevumiem. No fiziskās personas ienākumiem, par kuriem maksā iedzīvotāju ienākumu nodokli un valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas, paredzēts izslēgt darba devēja apmaksātos, darba koplīgumā noteiktos darbinieka ēdināšanas izdevumus, ja tie nepārsniegs 480 euro gadā (vidēji 40 euro mēnesī).

Finanšu ministrija informē, ka likumprojekts par šīs nodokļu atlaides ieviešanu tiks pievienots 2017. gada valsts budžeta paketei un ieviests no 2017.gada.  

Saskaņā ar Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Budžeta un nodokļu apakšpadomes izstrādātajiem kritērijiem, atvieglojumu varēs piemērot, ja darba devējs izpildīs šādus nosacījumus:

  • Darba devēja apmaksātie, koplīgumā noteiktie darbinieka ēdināšanas izdevumi   nepārsniedz 5% no darba devēja gada kopējā bruto algu fonda;
  • Darba devējs nodarbina vismaz 6 darbiniekus;
  • Darba devējam nav nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
  • Darba devējs pēdējo 2 taksācijas gadu laikā nav atzīts par vainīgu pārkāpumos, kas saistīti ar nelegālu nodarbināšanu vai darbā notikušu negadījumu (ar smagām sekām) slēpšanu vai neizmeklēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
  • Darba devējs ir veicis saimniecisko darbību vismaz 1 taksācijas gadu.

Tiem darba devējiem, kuriem piedāvātā iespēja šķiet pievilcīga, būtu jāpārbauda, vai viņi atbilst visiem minētajiem kritērijiem un, ja nepieciešams, savlaicīgi jāveic arī sagatavošanas darbi, t.i. jāsagatavo un jāparaksta ar darbinieku arodbiedrību vai darbinieku pilnvarotiem pārstāvjiem darba koplīgums.

Ja Jums būs nepieciešama palīdzība darba koplīguma sagatavošanā, lūdzu sazinieties ar mums.


14.09.16


Latest articles Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

25

Oct

Atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem

20

Oct

E-adrese

Sazināties ar mums

Email again:
Services