Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

Februāra ziņas

Pamazām tuvojas pamatkapitāla konvertācijas gala termiņš

Saistībā ar eiro ieviešanu 2014. gadā tika grozīts arī Komerclikums, paredzot, ka  līdz 2016. gada 30. jūnijam uzņēmumiem pamatkapitāls no latu valūtas ir jāreģistrē euro valūtā. Pamatkapitāla konvertācija netiks veikta automātiski. Lai veiktu pamatkapitāla konvertāciju, ir nepieciešams dalībnieku sapulces lēmums, kas tiks reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, grozījumi sabiedrības statūtos un dalībnieku reģistra nodalījumā, saistībā ar šo procesu jāveic citas darbības.

Papildus tam katram uzņēmumam līdz 2015. gada 30. jūnijam Uzņēmumu reģistrā ir jāiesniedz arī jauns dalībnieku reģistra veids - "Dalībnieku reģistra nodalījums". Ja minētais reģistrs līdz šim vēl nav bijis iesniegts, abas šīs darbības- pamatkapitāla konvertācija uz eiro un dalībnieku reģistra iesniegšana, ir jāveic vienlaicīgi.

Tiks vienkāršota UIN atvieglojumu piemērošanas kārtība maksājumiem nerezidentiem

Ir izstrādāts un publicēts projekts grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 178, kas nosaka kārtību, kādā  ir piemērojami starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas un  nodokļu nemaksāšanas novēršanu noteiktie nodokļu atvieglojumi.

Projekts paredz, ka Latvijas komersantam (ienākuma izmaksātājam) ir tiesības piemērot 100% atbrīvojumu, vai samazināto nodokļa likmi maksājumam nerezidentam, ja izmaksātāja rīcībā ir ienākuma saņēmēja rezidences apliecība taksācijas gada pārskata un UIN deklarācijas iesniegšanas brīdī. Pašreiz spēkā esošajā noteikumu redakcijā paredzēts šo apliecību iegūt un saņemt VID apstiprinājumu pirms maksājumu veikšanas. 

Par nerezidentu tiesībām iesniegt nodokļa pārrēķinu ienākumiem no vadības pakalpojumiem un Latvijā esoša īpašuma izmantošanas

Šādas tiesības nerezidentiem paredz grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”, kas stājās spēkā ar 2015. gada 1. janvāri.

Nerezidents ir tiesīgs iesniegt nodokļa pārrēķinu tikai gadījumā, ja nodoklis ienākuma izmaksas brīdī, atkarībā no ienākuma veida, ir ieturēts pēc 5% vai 10% likmes. Ar nodokli šajā gadījumā apliek bruto ieņēmumus. Iesniedzot nodokļa pārrēķinu bruto ieņēmumi tiek samazināti par izdevumiem, kas tieši saistīti ar ienākuma gūšanu, peļņa tiks aplikta ar nodokli pēc 15% likmes.

Pārrēķina kārtība tiks noteikta Ministru kabineta noteikumos Nr. 556 “Likuma ”Par uzņēmumu ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, kuru grozījumu projekts tikko kā publicēts.

Konsultāciju daļas kontakti

Ja Jums ir jautājumi vai ir nepieciešama sīkāka informācija, lūdzu sazinieties ar Allu Bistrovu  (alla.bistrova@leinonen.lv, tel. 67358607).  

Ja Jums interesē jaunumi nodokļu, darba un citos ar uzņēmējdarbību saistītos tiesību aktos Igaunijā un Lietuvā, lūdzu apmeklējiet http://leinonen.ee/news/news  un http://leinonen.lt/news/news


26.02.15


Latest articles Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

25

Oct

Atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem

20

Oct

E-adrese

Sazināties ar mums

Email again:
Services