Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

Atliek ziņošanu par pārrobežu shēmām

2020.gada 24.jūnijā Eiropas Savienības Padome paziņoja, ka tā pieņēmusi grozījumus Direktīvā par administratīvo sadarbību nodokļu jomā. Ar šiem grozījumiem ES dalībvalstīm ir tiesības atlikt līdz 6 mēnešiem termiņu informācijas iesniegšanai par ziņojamām pārrobežu shēmām. Grozījumi tika pieņemti, jo Covid-19 ietekmē finanšu iestādēm, nodokļu konsultantiem un nodokļu iestādēm nebija iespējas pienācīgi sagatavoties Direktīvas ieviešanai.

Balstoties uz šiem direktīvas grozījumiem, likumdevējs ir apstiprinājis Ministru kabineta noteikumus “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 14.aprīļa noteikumos Nr.210 “Noteikumi par automātisko informācijas apmaiņu par ziņojamām pārrobežu shēmām””, kuri stājas spēkā no 2020.gada 18.jūlija.

Minētie grozījumi Ministru kabineta noteikumos paredz:

  • par sešiem mēnešiem pagarināt:

1)   termiņu (t.i., no 2020.gada 31.augusta uz 2021.gada 28.februāri) ziņojumu sniegšanai par tām ziņojamām pārrobežu shēmām, kuras darītas pieejamas īstenošanai, ir gatavas īstenošanai, vai ir uzsākts to īstenošanas pirmais posms laika periodā no 2018. gada 25. jūnija līdz 2020. gada 30. jūnijam;

2)   termiņu, ar kuru sāk rēķināt 30 dienu ziņošanas periodu tām ziņojamām pārrobežu shēmām, kuras darītas pieejamas īstenošanai, ir gatavas īstenošanai, vai ir uzsākts to īstenošanas pirmais posms laika periodā no 2020.gada 1.jūlija līdz 2020.gada 31.decembrim;

3)   termiņu (t.i., no 2020.gada 30.oktobra uz 2021.gada 30.aprīli), līdz kuram Valsts ieņēmumu dienests veic pirmo automātisko informācijas apmaiņu par ziņojamām pārrobežu shēmām ar citu valstu kompetentajām iestādēm;

  • nosaka, ka tirgojamu shēmu gadījumā, pirmā periodiskā ziņojuma sniegšanas termiņš iestājas 2021.gada 30.aprīlī.

Ja Jums nepieciešama palīdzība saistībā ar plānotām izmaiņām, sazinieties ar Leinonen nodokļu konsultantiem.

22.07.20


Author:

Inga Jomanta

Senior Tax Advisor

Mobile: +37123995382

Email: inga.jomanta(at)leinonen.lv

Līga Treilone

Senior Tax Advisor

Mobile: +37123995387

Email: liga.treilone(at)leinonen.lv

Latest articles Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

25

Oct

Atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem

20

Oct

E-adrese

Sazināties ar mums

Email again:
Services