Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

Būs jauns gada pārskatu un konsolidēto pārskatu likums

Ir izstrādāts un publicēts Gada pārskatu un Konsolidēto gada pārskatu likumprojekts, tas ir jāapstiprina līdz 2015. gada 20. jūlijam, kā to paredz Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2013/34/ES par uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem.

Paredzēts, ka pašreiz spēkā esošie Gada pārskatu un Konsolidēto gada pārskatu likums zaudēs spēku ar 2017. gada 1. janvāri.

Pirmo reizi Gada pārskats un Konsolidētais gada pārskats atbilstoši jaunā likuma prasībām būs jāiesniedz par pārskata gadu, kurš sākas 2016. gada 1. janvārī vai 2016. gada laikā. Lai nodrošinātu vienotu izpratni par atsevišķiem jaunā likuma piemērošanas jautājumiem, Finanšu ministrija izstrādās jaunu Ministru Kabineta noteikumu projektu, kas ir jāpieņem līdz 2015. gada beigām. 

Atkarībā no projektā noteiktajiem kritērijiem (bilances kopsummas, neto apgrozījuma un vidējā darbinieku skaita pārskata gada laikā) sabiedrības tiek sadalītas vairākās kategorijās - mikrosabiedrības, mazās, vidējās un lielās sabiedrības. Saskaņā ar likumprojektu mikrosabiedrībai un mazai sabiedrībai atšķirībā no vidējas un lielas sabiedrības ir noteikts atšķirīgs finanšu pārskatu apjoms.

Ar likumprojektu var iepazīties Ministru kabineta interneta vietnē www.mk.gov.lv :

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?dateFrom=2014-03-24&dateTo=2015-03-24&text=gada+pārskatu&org=0&area=0&type=0.

Konsultāciju daļas kontakti

Ja Jums ir jautājumi vai ir nepieciešama sīkāka informācija, lūdzu sazinieties ar Allu Bistrovu  (alla.bistrova@leinonen.lv, tel. 67358607).  

Ja Jums interesē jaunumi nodokļu, darba un citos ar uzņēmējdarbību saistītos tiesību aktos Igaunijā un Lietuvā, lūdzu apmeklējiet http://leinonen.ee/news/news  un http://leinonen.lt/news/news


25.03.15


Latest articles Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

25

Oct

Atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem

20

Oct

E-adrese

Sazināties ar mums

Email again:
Services