Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

Darba koplīgums un jauna iespēja piešķirt darbiniekiem papildu labumus bez nodokļu saistībām

Saeima 2021.gada 15.novembrī pieņēma grozījumus likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. Līdz ar šo grozījumu spēkā stāšanos no 2022. gada 1. janvāra darba koplīguma noslēgšana dod iespēju no ar IIN apliekamā ienākuma izslēgt ne tikai darbinieka ēdināšanas izdevumus 480 EUR apmērā gadā (vidēji mēnesī 40 EUR), bet turpmāk arī darbinieka ārstniecības izdevumus šī limita ietvaros.

Maksājumam par ārstniecības pakalpojumu izmantošanu jābūt pamatotam ar apliecinošu dokumentu, ko iesniedz un uzglabā pie darba devēja.

Darba kopīguma esamība dod tiesības uzņēmumam par saimnieciskas darbības izmaksām atzīt arī koplīgumā paredzēto pasākumu izdevumus (piemēram, darbiniekiem ikdienā tēja, kafija, augļi u.c. dzērieni un uzkodas), kuri nav personificējami.

Jāņem vēra, ka par minētajiem izdevumiem nerodas nodokļu saistības tikai pie nosacījuma, ja kopā pārskata gadā šie izdevumi nepārsniedz 5 % no iepriekšējā pārskata gada kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, par kuru samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi.


03.12.21


Author:

Inga Jomanta

Senior Tax Advisor

Mobile: +37123995382

Email: inga.jomanta(at)leinonen.lv

Latest articles Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

25

Oct

Atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem

20

Oct

E-adrese

Sazināties ar mums

Email again:
Services