Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

Darbinieku akcijas un atbrīvojums no algas nodokļa

Ar 2013. gada 1. janvāri stājās spēkā grozījumi Latvijas likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (IIN likums), kas paredzēja algas nodokļa atbrīvojumu darbinieku ienākumam no akciju pirkuma tiesību piešķiršanas. Kā liecina citu valstu pieredze, uzņēmuma akciju pirkuma tiesību piešķiršana darbiniekiem ir efektīvs darbinieku motivācijas un piesaistes veids, tāpēc tika nolemts ieviest līdzīgu režīmu arī Latvijā. 

Diemžēl prakse liecina, ka darba devēji ne vienmēr ir savlaicīgi informēti par nodokļu atbrīvojumu šāda veida ienākumam un par to, kādos termiņos un kādas darbības ir jāveic darba devējam, lai atbrīvojumu piemērotu.

Darbinieka ienākumu no akciju pirkuma tiesību īstenošanas atbrīvo no algas nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSOAI), ja akciju pirkuma tiesības piešķirtas atbilstoši akciju pirkuma tiesību īstenošanas plānam un ir izpildīti sekojoši nosacījumi:

a) akciju pirkuma tiesību minimālais turēšanas periods (periods no akciju pirkuma tiesību piešķiršanas dienas līdz dienai, kad darbinieks ir tiesīgs uzsākt akciju pirkuma tiesību īstenošanu) ir ne mazāks kā 36 mēneši,

b) akciju pirkuma tiesību turēšanas periodā (periods no akciju pirkuma tiesību piešķiršanas dienas līdz akciju pirkuma tiesību īstenošanas dienai) darbinieks ir darba attiecībās ar kapitālsabiedrību, kura piešķīrusi maksātājam akciju pirkuma tiesības vai ar kuru saistītais uzņēmums IIN likuma izpratnē maksātājam ir piešķīris akciju pirkuma tiesības,

c) darba devējs ir iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestam (VID) IIN likuma 11.11 panta ceturtajā daļā minēto informāciju par akciju pirkuma tiesību īstenošanas plānu un nosacījumiem, tai skaitā par darbiniekiem izvirzītajiem kritērijiem, minimālo akciju pirkuma tiesību turēšanas periodu, par nosacījumiem, ja darba attiecības tiek pārtrauktas, u.c. informāciju. 

Darba devējam informācija VID ir jāiesniedz divu mēnešu laikā pēc tam, kad darbiniekiem ir beidzies periods, kurā varēja pieteikties uz akciju pirkuma tiesībām vai piešķirtas akciju pirkuma tiesības (gadījumā, ja akciju pirkuma tiesību īstenošanas plāns neparedz pieteikšanos uz akciju pirkuma tiesībām).

Ja darba devējs savlaicīgi nav iesniedzis VID likumā un Ministru kabineta noteikumos Nr. 899 noteikto informāciju vai nav izpildīti pārējie IIN likuma nosacījumi, ienākums no akciju pirkuma tiesību īstenošanas ir apliekams ar algas nodokli un VSOAI. Ar nodokļiem apliekamo ienākumu nosaka kā starpību starp akciju tirgus vērtību pirkuma tiesību īstenošanas dienā un akciju iegādes vērtību.


07.10.15


Latest articles Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

25

Oct

Atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem

20

Oct

E-adrese

Sazināties ar mums

Email again:
Services