Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

Darījumu partneru pārbaude - PVN riski

Ņemot vērā, ka pievienotās vērtības nodoklis (PVN) nodrošina aptuveni pusi no kopējiem nodokļu ieņēmumiem Latvijas valsts budžetā, bet tajā pašā laikā valstī krāpniecības apmērs PVN jomā ir augsts, Valsts ieņēmumu dienests (VID) pastiprināti pārbauda nodokļu maksātāju darījumus un darījumu partnerus.

VID pārbaužu rezultātā gadās ciest arī godīgiem nodokļu maksātājiem, kuri neapzināti tiek iesaistīti darījumu partneru nelikumīgās darbībās, līdz ar to bieži tas beidzas ar nodokļa auditu un PVN uzrēķinu, nereti lieta nonāk līdz pat tiesvedībai.

VID atzīst tiesu judikatūrā nostiprinājušos atziņu, ka tikai nodokļu maksātājs, kurš nezināja vai nevarēja zināt, ka attiecīgo darījumu piegādātājs bija iecerējis kā krāpšanu vai ka cits darījums, kas ietilpst piegādes ķēdē pirms vai pēc nodokļa maksātāja veiktā darījuma, ir saistīts ar PVN izkrāpšanu, nevar tikt sodīts ar priekšnodokļa atskaitīšanas tiesību ierobežošanu[1]. Praksē tas nozīmē ne tikai piegādātāja PVN numura pārbaudi, atbilstoši likumam noformēta nodokļa rēķina saņemšanu un preču vai pakalpojuma reālu saņemšanu, bet arī citu konkrētā gadījuma apstākļu pārbaudi, kas ļautu novērtēt darījuma partnera uzticamību un darījuma risku.

Vēlamies atgādināt, ka 2014.gada martā VID publiskoja informatīvu materiālu “VID dienesta ieteikumi darījuma partnera un darījuma riska novērtēšanai”, kurā ir apkopti iespējamie informācijas iegūšanas avoti, ko nodokļu maksātājs var izmantot, veicot riska novērtēšanu, kā arī sniegti iespējamie riska novērtēšanas piemēri. Saite uz VID materiālu latviešu valodā pievienota zemāk:

Lai gan VID materiālam ir ieteikuma raksturs, nodokļu maksātājiem iesakām apsvērt šo procedūru ieviešanu attiecībā uz jauniem piegādātājiem vai gadījumos, ja ir liels skaits piegādātāju, jo tas būtiski samazinātu nodokļa maksātāja PVN risku nākotnē.

[1] LR VID Informatīvais materiāls “VID ieteikumi darījuma partnera un darījuma riska novērtēšanai”

Ja Jums interesē jaunumi nodokļu, darba un citos ar uzņēmējdarbību saistītos tiesību aktos Igaunijā un Lietuvā, lūdzu apmeklējiet http://leinonen.ee/news/news un http://leinonen.lt/news/news.


07.05.15


Latest articles Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

25

Oct

Atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem

20

Oct

E-adrese

Sazināties ar mums

Email again:
Services