Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

Drīz stāsies spēkā jaunais Eiropas Savienības muitas kodekss 

Šī gada 1. maijā stāsies spēkā jaunais, modernizētais ES muitas kodekss. Darbs pie izmaiņu izstrādes prasīja vairākus gadus un kopīgas dalībvalstu pūles.  

Izmaiņas muitas kodeksā tiek ieviestas ar mērķi modernizēt muitas procedūru struktūru, balstot muitas dienestu darbību tikai uz elektronisko informācijas apmaiņu un paātrinot muitošanas procesu, vienlaicīgi pastiprinot kontroli pēcmuitošanas stadijā.  

Tāpat kā līdz šim, preču deklarēšana tiks veikta tikai elektroniskā veidā, papīra deklarēšanu pieļaujot tikai atkāpšanas režīmā (gadījumā, ja ir avārijas situācija un elektroniskā deklarēšana nav iespējama), kā arī saglabājot mutvārdu deklarēšanu importam nekomerciālajām precēm ceļotāju bagāžā vai komerciālajiem sūtījumiem ar vērtību mazāku par 1000 euro.  

Tomēr, izmaiņas skar vietējo muitošanas kārtību, paredzot to aizstāt ar ierakstu deklarētāja reģistros, mainot vienkāršotās deklarācijas izmantošanas kārtību, kā arī citas izmaiņas. Jau izsniegtās atļaujas būs derīgas līdz brīdim, kad tām beigsies termiņš. Tāpat izmaiņas ir arī noformējamo muitas procedūru sarakstā, tai skaitā preču laišanai brīvam apgrozījumam, kur ir paredzēts galapatēriņu atdalīt kā patstāvīgu procedūru, eksporta procedūrai un ievešanai pārstrādei. Tranzīta procedūrā būtiskas izmaiņas nav paredzētas, bet  atļaujas izmantot galvojumus vai atbrīvojumus no galvojuma ir spēkā līdz atļaujā minētā termiņa beigām.  

Izmaiņas skar arī saistošo izziņu par tarifu izsniegšanas termiņus, izziņas derīguma termiņu un tās piemērošanas jomu, preču muitas vērtības noteikšanas brīdi un secību, kādā tiek piemērotas vērtības noteikšanas metodes, kā arī preču izcelsmes apliecinošos dokumentu izsniegšanas kārtību.  

Sīkāk par visām izmaiņām var izlasīt Valsts ieņēmumu dienesta interneta vietnē www.vid.gov.lv/

12.04.16


Latest articles Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

25

Oct

Atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem

20

Oct

E-adrese

Sazināties ar mums

Email again:
Services