Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

ES Tiesas lēmums– vienkāršoti PVN atgūšanas nosacījumi par zaudētiem parādiem

2020.gada 11.jūnijā Eiropas Savienības Tiesa (EST) pieņēma nolēmumu lietā C-146/19 (SCT) saistībā ar nodokļu maksātāju tiesībām atgūt samaksāto PVN par zaudēto parādu, ja nav iesniegts kreditora prasījums debitora maksātnespējas procesā.

Minētajā lietā Slovēnijā reģistrēts uzņēmums SCT veica PVN korekciju par neatgūtiem prasījumiem pret divām sabiedrībām, kurām tika pabeigti maksātnespējas procesi. SCT savus kreditora prasījumus attiecīgajās maksātnespējas lietās nebija pieteikusi. SCT pamatoja, ka tā nevarētu atgūt parādu, pat ja būtu pieteikusi savus prasījumus.

Slovēnijas nodokļu administrācija atteica SCT PVN korekcijas tiesības.

EST nosprieda, ka ES dalībvalstis nevar ierobežot nodokļa maksātāja tiesības samazināt ar PVN apliekamo bāzi par samaksāto PVN saistībā ar neatgūstamu debitora parādu, ja nodokļa maksātājs attiecīgo prasību nav pieteicis pret debitoru uzsāktā maksātnespējas procesā.

Mēs uzskatām, ka šis EST nolēmums ir pozitīvs Latvijas nodokļu maksātājiem, jo samaksātā PVN korekcijas nosacījumi par zaudētiem parādiem līdz ar to tiek vienkāršoti.

Proti, Pievienotās vērtības nodokļa likumā ir noteikti vairāki nosacījumi (piemēram, parāds ir radies pēdējo triju gadu laikā, zaudētā parādu summa ir norakstīta no uzkrājumiem vai tieši zaudējumos, darījumi ar parādnieki ir patraukti, ir veikti pasākumi parādu atgūšanai), kurus izpildot nodokļa maksātājam ir tiesības samaksāto PVN summu par zaudēto parādu koriģēt. Papildus šiem nosacījumiem nodokļu maksātāju rīcībā ir jābūt arī tiesas spriedumam par parāda piedziņu no preču vai pakalpojumu saņēmēja un tiesu izpildītāja aktam par piedziņas neiespējamību. Balstoties uz šo EST tiesas nolēmumu izriet, ka šīs prasības izpilde ir nepamatota.

Valsts ieņēmumu dienests (VID) pašreiz nav sniedzis komentārus/skaidrojumus kā šis EST nolēmums SCT lietā ietekmē Latvijas nodokļu maksātāja tiesības koriģēt samaksāto PVN par debitora parādu. Tādējādi nodokļu maksātājiem, kuriem ir aktuāls šīs jautājums, būtu ieteicams vērsties pie VID, lai saņemtu skaidrojumus.

Ja Jums nepieciešama palīdzība vai rodas jautājumi saistībā ar debitora parādiem, lūdzu, sazinieties ar Leinonen nodokļu konsultantiem.

23.11.20


Author:

Inga Jomanta

Senior Tax Advisor

Mobile: +37123995382

Email: inga.jomanta(at)leinonen.lv

Līga Treilone

Senior Tax Advisor

Mobile: +37123995387

Email: liga.treilone(at)leinonen.lv

Latest articles Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

9

Sep

JAUNI PASĀKUMI DARBINIEKU AIZSARDZĪBAI UN DARBA UN PRIVĀTĀS...

15

Jun

Atbalsts uzņēmumiem, kuri cieš no Krievijas militārās agresijas...

Sazināties ar mums

Email again:
Services