Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

Gaidāmās izmaiņas par rezidences apliecībām

Š.g. 18.maijā Valsts sekretāru sanāksmē ir izsludināts projekts grozījumiem 30.04.2001. Ministru kabineta noteikumiem Nr.178 “Kārtība, kādā piemērojami starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu noteiktie nodokļu atvieglojumi” (‘noteikumi Nr.178’).

Pašreiz noteikumi Nr.178 nosaka, ka nodokli no izmaksām nerezidentam var neieturēt vai piemērot samazināto nodokļa likmi atbilstoši nodokļu konvencijās noteiktajiem nodokļu atvieglojumiem tikai tad, ja vēlākais līdz dienai, kad iesniedzama uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija par konkrēto pārskata periodu, izmaksātāja rīcībā ir Valsts ieņēmumu dienesta (‘VID’) apstiprināta maksājuma saņēmēja rezidenta apliecība (noteikta parauga atvieglojuma apliecība) vai maksājuma saņēmējvalsts kompetentās iestādes izsniegts cits dokuments par maksājuma saņēmēja rezidences statusu attiecīgajā valstī.

Grozījumu projekts paredz, ja maksājuma saņēmējvalsts kompetentā iestāde nav apstiprinājusi šo noteikumu noteikto parauga atvieglojuma apliecību, bet izdevusi savas valsts noteikta parauga rezidenta apliecību, tādā gadījumā šādas rezidenta apliecības kopā ar mūsu noteikumos noteikto parauga rezidenta apliecību būs jāiesniedz VID apstiprināšanai. Jāpiebilst, ka arī šobrīd ir tāda kārtība par citas valsts izdotās rezidenta apliecības saskaņošanu ar VID, bet noteikumos tas nav noteikts.

Noteikumu grozījumu projekts paredz, ka citas valsts noteikta parauga rezidences apliecības nebūs jāsaskaņo ar VID (proti, nebūs jāsniedz kopā ar mūsu noteikumos noteikto parauga rezidenta apliecību), ja viena maksājuma summa vai izmaksāto maksājumu kopsumma taksācijas gadā nepārsniedz 5000 euro. Šādā veidā uzņēmējiem tiks samazināts administratīvais slogs, samazināts laiks, kas tiek patērēts atvieglojumu apliecības saņemšanai un tās saskaņošanai ar VID.


26.05.17


Latest articles

26

Mar

Hoping for the best, preparing for the worst...

8

Jun

Stāsies spēkā pienākums ārvalstu komersantu filiālēm, pārstāvniecībām un...

8

May

Darba devējs varēs maksāt 70% no algas dīkstāves...

Sazināties ar mums

Email again:
Services