Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

Gaidāmie grozījumi valsts sociālās apdrošināšanas likumā

Lai pilnveidotu sociālās apdrošināšanas sistēmu, š.g. 5.maijā Saeima pirmajā lasījumā ir pieņēmusi grozījumus likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”. Viens no plānotajiem grozījumiem likumā ir paredzēt gadījumus, kuros personas veiktās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas tiek pārnestas no citas dalībvalsts uz Latviju vai otrādi.

Arvien biežāk praksē ir gadījumi, kad persona, kura pakļauta sociālai apdrošināšanai vienā valstī, vienlaikus noteiktā periodā veic darbu un attiecīgo nodokļu (tai skaitā sociālo iemaksu) samaksu citā valstī. Tādējādi izveidojas situācija, ka sociālās iemaksas tiek veiktas vairākās valstīs.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa regulas (EK) Nr.883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu, dalībvalstij piederīgā persona ir pakļauta tikai vienas ES dalībvalsts tiesību aktiem, tātad valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas par vienu un to pašu periodu ir jāveic tikai vienā dalībvalstī, neatkarīgi no tā, ka persona ir nodarbināta vienlaicīgi divās vai vairākās dalībvalstīs.

Likuma grozījumi paredz, ka Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) situācijās, kad konstatēs, ka sociālās iemaksas citā ES, Eiropas ekonomikas zonas (EEZ) valstī vai Šveicē ir veiktas kļūdaini, tad VSAA varēs pieprasīt no otras valsts kompetentās iestādes šo iemaksu pārnešanu uz Latvijas sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu bez nokavējuma naudas. Iemaksu pārnešana nemainīs personai jau piešķirto apdrošināšanas pakalpojumu apmērus, izņemot valsts vecuma pensiju (arī priekšlaicīgi piešķirto vecuma pensiju). Ja pēc iemaksu pārnešanas, par kalendāro gadu aprēķinātais obligāto iemaksu objekts pārsniegs veikto obligāto iemaksu maksimālo apmēru, pārmaksātās obligātās iemaksas personai netiks atmaksātas.

Grozījumos ir paredzēti arī noteikumi par gadījumiem, kad obligātās iemaksas faktiski bija jāveic citā ES, EEZ valstī vai Šveicē, bet iemaksas ir veiktas Latvijā. Pēc citas dalībvalsts kompetentās iestādes pieprasījuma VSAA būs pienākums nodot citai valtij veiktās obligātās iemaksas. Pēc obligāto iemaksu nodošanas VSAA pārskatīs personas tiesības turpmāk saņemt sociālās apdrošināšanas pakalpojumu vai tā apmēru.

Obligātās iemaksas varēs pārnest no Latvijas uz citu dalībvalsti un otrādi tikai par pagājušu periodu saskaņā ar personai izdotā A1 sertifikātā norādītajiem termiņiem.


11.05.16


Latest articles Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

9

Sep

JAUNI PASĀKUMI DARBINIEKU AIZSARDZĪBAI UN DARBA UN PRIVĀTĀS...

15

Jun

Atbalsts uzņēmumiem, kuri cieš no Krievijas militārās agresijas...

Sazināties ar mums

Email again:
Services