Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

Informācija par starptautiskas uzņēmumu grupas pārskatu jāiesniedz līdz 31. augustam

Šī gada 4. jūlijā Ministru kabinets apstiprināja noteikumus Nr. 397 “Noteikumi par starptautisko uzņēmumu grupas pārskatu par katru valsti”, kas atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” paredz nodokļu maksātājiem pienākumu iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā (VID) starptautiskas uzņēmumu grupas pārskatus. Sīkāk par to, kam ir saistošas jaunā likuma prasības un kas ir starptautiskas uzņēmumu grupa, mēs informējām  šī gada maijā lasīt vairāk.


Ja starptautiskas uzņēmumu grupas sastāvā esošajai vienībai (turpmāk- vienība) nav ne mātes uzņēmums, ne aizstājējmātes[1] uzņēmums, ne tāda vienība, kurai ir pienākums sagatavot pārskatu, tā paziņo VID to, ka vienībai nav pienākuma iesniegt pārskatu un sniedz informāciju VID par pārskatu sniedzošā uzņēmuma nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi un valsti, kurā tas ir reģistrēts (rezidences valsts). Šī informācija par pirmo pārskata gadu, kas sākās 2016. gada 1. janvārī, VID ir jāpaziņo līdz 2017. gada 31. augustam. Pārskata iesniegšanas termiņš par šo periodu ir 2017. gada 31. decembris.

Pienākums iesniegt pārskatu ir Latvijā reģistrētam starptautiskas uzņēmumu grupas mātes uzņēmumam vai Latvijā reģistrētai vienībai, ja: 

  1. tās mātes uzņēmumam nav pienākuma savas rezidences valstī iesniegt pārskatu, 
  2. ar valsti, kurā atrodas šādas vienības mātes uzņēmums, nav spēkā līgums ar kompetento iestādi par pārskata iesniegšanu, 
  3. ar mātes uzņēmuma nodokļu vajadzībām izvēlētās rezidences valsti nepastāv informācijas  apmaiņa, par ko VID ir informējis Latvijas vienību[2].

Pārskata formas ir atrodamas noteikumu Nr. 397 pielikumos.  


[1] Aizstājējmātes uzņēmums – viena starptautiskas uzņēmumu grupas sastāvā esoša vienība, kuru grupa ir iecēlusi par vienīgo mātes uzņēmuma aizstājēju, lai attiecīgā vienība iesniegtu pārskatu savas starptautiskās uzņēmumu grupas vārdā

[2] Ja starptautiskas uzņēmumu grupas konsolidētais apgrozījums pārsniedz 750 milj. euro


23.08.17


Latest articles Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

25

Oct

Atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem

20

Oct

E-adrese

Sazināties ar mums

Email again:
Services