Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

Izmaiņas informēšanā par nerezidentiem veiktajiem maksājumiem

Sākot ar 2017.gada 1.janvāra ir stājušās spēkā izmaiņas saistībā par informācijas sniegšanu Valsts ieņēmumu dienestam (VID) par nerezidentiem veiktajiem maksājumiem.

Ievērojot Eiropas Komisijas prasības par vienoto informācijas apmaiņu starp valstīm, ar kurām ir noslēgtas nodokļu konvencijas, VID ir ieviesta Automātiskās informācijas apmaiņas sistēma datu apmaiņai. Lai nodrošinātu, ka VID rīcībā ir visa ārvalstu nodokļu administrācijām automātiskajai informācijas apmaiņai sniedzamā informācija, grozījumi MK noteikumos Nr.556[1] paredz, ka sākot ar 2017.gada 1.janvāri nodokļa maksātājiem ir jāsniedz informācija VID par visiem veiktajiem maksājumiem nerezidentiem, neatkarīgi no tā vai no tā ir vai nav ieturams UIN.

Minētā informācija ir jāiesniedz, aizpildot pārskatu par nerezidenta (izņemot fiziskas personas) gūtajiem ienākumiem Latvijā (MK noteikumu Nr.556 18.pielikums), un tā iesniegšanas termiņi ir sekojoši:

  • informāciju par veiktajiem maksājumiem nerezidentiem, no kuriem UIN izmaksas brīdī ir jāietur – jāiesniedz līdz nākamā mēneša 15.datumam; 
  • informāciju par veiktajiem maksājumiem nerezidentiem, no kuriem izmaksas brīdī nav jāietur, - sniedz kopā ar UIN deklarāciju. Informācija par nerezidenta gūto ienākumu jāiekļauj pārskatā tikai tad, ja taksācijas gadā nerezidenta attiecīgā veida ienākuma kopsumma pārsniedz 5000 eiro.

Ja nerezidentam tiek veikts maksājums, kas ir ar UIN apliekams objekts, bet saskaņā ar nodokļa konvenciju ir noteikts atbrīvojums un maksātāja rīcībā ir derīga VID apstiprināta rezidenta apliecība, tad informācija par šadu maksājumu būs jāiesniedz taksācijas gada beigās kopā ar UIN deklarāciju, tikai tad, ja attiecīgā veida ienākuma kopsumma pārsniedz 5000 eiro


[1] Ministru kabineta 04.07.2006. noteikumos Nr. 556 “Likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” normu piemērošanas noteikumi”


22.02.17


Latest articles Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

25

Oct

Atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem

20

Oct

E-adrese

Sazināties ar mums

Email again:
Services