Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

Izmaiņas PVN likumā un PVN deklarācijas sagatavošanā

Ar š.g. 1.jūliju ir stājušies spēkā grozījumi PVN likumā par īpašā PVN režīma piemērošanu graudaugu un tehnisko kultūru piegādēm. Turpmāk, ja darījums notiks starp Latvijas PVN maksātājiem, par iekšzemē veiktu minēto preču piegādēm PVN maksās preču saņēmējs. Pieņemto grozījumu mērķis ir mazināt krāpšanos PVN jomā konkrētajā nozarē.

Saskaņā ar grozījumiem PVN likums ir papildināts ar 143.2 pantu, kas nosaka, ka īpašo PVN piemērošanas kārtību ir jāpiemēro noteiktu graudaugu un tehnisko kultūru, arī eļļas augu sēklu piegādēm, tostarp šo preču maisījumu, ko neizmainītā stāvoklī parasti neizmanto galapatēriņam. Ņemot vērā kopējo muitas tarifu kombinētās nomenklatūras kodus jaunā PVN piemērošanas kārtība ir piemērojama šādu preču piegādēm:

Kombinētās nomenklatūras kods
Produkts
1001 Kvieši
1002 Rudzi
1003 Mieži 
1004 Auzas 
1005 Kukurūza 
1008 10 00 Griķi
1008 60 00 Tritikāle
1201
Sojas pupas, arī šķeltas 
1204 Linsēklas, arī šķeltas
1205 Rapšu vai ripšu sēklas, arī šķeltas

Saskaņā ar PVN likumā noteikto, piemērojot PVN apgriezto maksāšanas kārtību, norēķini par minēto preču piegādēm ir jāveic bezskaidrā naudā.

Līdzīgi kā citos PVN apgrieztās piemērošanas kārtības gadījumos, arī graudaugu nozarē strādājošie komersanti PVN pārmaksas atmaksu varēs saņemt taksācijas gada laikā, ja pārmaksātā PVN summa par taksācijas periodu pārsniegs 1 500 euro (saskaņā ar grozījumiem noapaļota iepriekš noteiktā atmaksājamā minimālā PVN summa 1 422,87 euro)[1].

PVN deklarācijas sagatavošanas izmaiņas

Ņemot vērā pieņemtos grozījumus PVN likumā, precizējumi ir veikti arī PVN deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšanas noteikumos[2]. PVN likuma 143.2 pantā minētie darījumi PVN deklarācijā būs jānorāda, lietojot kodu “R5”, ja brīdis, kad veikta preču piegāde un izrakstīts nodokļa rēķins, vai saņemta priekšapmaksa, ir sākot no š.g. 1.jūlija.

Papildus, š.g. 28.jūnijā ir pieņemti grozījumi 15.01.2013. MK noteikumos Nr.40 “Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām”, nosakot, ka no 01.01.2017. PVN deklarācijā būs jāatšifrē darījumi, kuru vērtība bez PVN pārsniedz 500 euro (pašreiz 1 430 euro). Kā norādīts grozījumu projektu anotācijā, samazinot atšifrējamo darījumu slieksni, VID iegūtā informācija būs pārskatāmāka, pilnīgāka un labāk salīdzināma gan no priekšnodokļa, gan realizācijas puses, kas, savukārt, ļaus efektīvāk identificēt nepamatotos vai fiktīvos darījumus.


[1] PVN likuma 109.panta piektās daļas 4.punkts

[2] 28.06.2016 MK grozījumi MK noteikumos Nr.40 “Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām”.


06.07.16


Latest articles Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

25

Oct

Atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem

20

Oct

E-adrese

Sazināties ar mums

Email again:
Services