Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

Jaunas prasības ziņojumiem par darbiniekiem

Ja mainās darba ņēmēja profesijas kods, darba devējam nākamajā mēnesī jāiesniedz VID informāciju par darbinieka jauno profesijas kodu.

Attiecībā uz tiem darba ņēmējiem, kurus darba devējs būs reģistrējis VID līdz 2013.gada 30.jūnijam un ar kuriem darba tiesiskās attiecības tiek turpinātas pēc 2013.gada 1.jūlija, informāciju par darbinieka profesijas kodu, kas ir aktuāla uz 2013.gada 1.jūliju, darba devējam jāiesniedz VID līdz 2013.gada 20.jūlijam.

Tāpat turpmāk ikmēneša ziņojumā par VSAOIe no darba ņēmēju darba ienākumiem, IIN un uzņēmējdarbības riska nodevu būs jānorāda arī darba ņēmēja nostrādāto stundu skaits mēnesī. Pirmo reizi informācija par nostrādātajām stundām jāuzrāda 2013.gada augustā, iesniedzot ziņojumu par jūlija mēnesi, proti, ziņojumā jānorāda darba ņēmēja jūlijā nostrādāto stundu skaits.

Līdz šim ziņojumos bija jānorāda stundu skaitu mēnesī tikai tiem darbiniekiem, kuriem darba ienākumi nesasniedz valstī noteikto minimālo mēnešalgu.

20.06.13


Latest articles Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

25

Oct

Atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem

20

Oct

E-adrese

Sazināties ar mums

Email again:
Services