Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

Jauni noteikumi par nodokļu maksātāju un to struktūrvienību reģistrāciju

Kāpēc vajadzēja pieņemt jaunus noteikumus ?

Spēkā esošie noteikumi ir pieņemti 2001. gadā un ir novecojuši, jo tie neatbilst izmaiņām, kas pagājušajā laika posmā ir stājušās spēkā vairākos tiesību aktos. Bez tam, praksē ir konstatētas problēmas attiecībā uz nodokļu maksātāju struktūrvienību saimnieciskās darbības veikšanas adresēm, piemēram, struktūrvienības ir reģistrētas konkrētā adresē bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas vai nav iespējams identificēt struktūrvienības adresi.

Noteikumu saturs

Noteikumi ietver VID nodokļu maksātāju reģistrā reģistrējamo fizisko un citu personu reģistrācijas kārtību un iesniedzamos dokumentus, reģistrācijas termiņus, gadījumus, kuros reģistrācija var tikt atteikta, reģistrā ierakstāmās ziņas un sarakstu ar ziņām, kuras par nodokļu maksātājiem un to struktūrvienībām ir publiski pieejamas, kā arī gadījumus, kuros VID var izslēgt nodokļa maksātājus vai to struktūrvienības no reģistra.

Kas jauns šajos noteikumos ?

Noteikumos paredzēti vairāki jauni regulējumi, piemēram, ir noteikta publiskā pieejamība daļai no nodokļu maksātāju reģistrācijas datiem, ir noteikta kārtība, kādā fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, informē VID par nereģistrēšanos vai saimnieciskās darbības pārtraukšanu, fizisko personu- darba devēju reģistrācijas kārtība, kā arī noteiktas papildus prasības struktūrvienību reģistrācijai.  

Šobrīd struktūrvienību reģistrē, iesniedzot pieteikumu, iesniedzēja (pilnvarotās personas) pasi un pilnvarojumu iesniegt pieteikumu, struktūrvienības telpu īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinošus dokumentus, kā arī galvenā uzņēmuma lēmumu par struktūrvienības  izveidošanu. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem struktūrvienības reģistrācijai būs jāiesniedz struktūrvienību reģistrācijas lapa, telpu lietošanas tiesības apliecinošie dokumenti un ja telpas nav reģistrētāja īpašumā - arī īpašnieka piekrišana struktūrvienības reģistrācijai konkrētajā adresē. Ja nekustamajam īpašumam ir kopīpašnieki, struktūrvienības reģistrācijai būs jāiesniedz visu nekustamā īpašuma kopīpašnieku vai tiesisko valdītāju piekrišana.

Konsultāciju daļas kontakti

Ja Jums ir jautājumi vai ir nepieciešama sīkāka informācija, lūdzu sazinieties ar Inu Spridzāni (ina.spridzane@leinonen.lv, tel. 67358635) vai Kristīni Ereli (kristine.erele@leinonen, tel. 67358600). 


02.12.15


Latest articles Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

25

Oct

Atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem

20

Oct

E-adrese

Sazināties ar mums

Email again:
Services