Grāmatvedības un konsultāciju pakalpojumi kopš 1989. gada

Jaunumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

1. Ienākums no kredītsaistību samazināšanas vai dzēšanas

Līdz šim ar nodokli neaplika fiziskās personas ienākumu, kas gūts, samazinot vai dzēšot personas hipotekārā kredīta saistības, ko persona uzņēmusies līdz 2009. gada 1. janvārim un kas dzēstas vai samazinātas laika periodā no 2011. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim ieskaitot. Likumā bija noteikts nosacījums, ka atbrīvojuma piemērošanai personai uz saistību samazināšanas vai dzēšanas brīdi drīkstēja būt tikai viens dzīvošanai paredzēts nekustamais īpašums.

Grozījumos paredzēts atbrīvojuma piemērošanas periodu pagarināt par vienu gadu, t.i. nodokļa atbrīvojumu piemēros arī ienākumam no kredītsaistību samazināšanas vai dzēšanas, kas gūts līdz 2017. gada 31. decembrim ieskaitot. Mainīti arī atbrīvojuma piemērošanas nosacījumi- atbrīvojums attieksies arī uz tām hipotekārā kredīta saistībām, kas personai radušās pēc 2009. gada 1. janvāra un neatkarīgi no šai personai piederošo dzīvošanai izmantojamo nekustamo īpašumu skaita.

2. Gada apliekamā ienākuma samazināšana - attaisnotie izdevumi

Nodokļu maksātājiem būs tiesības samazināt savu ar nodokli apliekamo gada ienākumu par izdevumiem bērnu interešu izglītībai un summām, kas ziedojuma vai dāvinājuma veidā nodotas reģistrētām politiskjām partijām vai politisko partiju apvienībām. Maksimālais maksājumu apmērs partijām, kuru var attiecināt uz attaisnotajiem izdevumiem, nevar pārsniegt 213.43 eiro gadā vai 20% no maksātāja apliekamā ienākuma lieluma. Jaunais regulējums būs piemērojams, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju par 2015. gadu.

3. Mikrouzņēmumu sniegtie darba spēka nodrošināšanas pakalpojumi

Ja pastāv vismaz viens no likuma 17. 2 panta 2. daļā minētajiem nosacījumiem, atlīdzību par mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja sniegto pakalpojumu komersantam var pārkvalificēt par atlīdzību par algota darba ienākumu. Nosacījumu saraksts ir papildināts ar vēl vienu nosacījumu, proti, šādu pārkvalifikāciju var veikt, ja pēc darījuma būtības var secināt, ka tā mērķis ir aizstāt darba tiesiskās attiecības ar cita veida tiesiskajām attiecībām, lai samazinātu par darbiniekiem budžetā maksājāma iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu apmēru. Par šādu mērķi it īpaši var liecināt apstāklis, ka mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs pirms tam ir bijis darba ņēmējs tajā pašā uzņēmumā.

Konsultāciju daļas kontakti

Ja Jums ir jautājumi vai ir nepieciešama sīkāka informācija, lūdzu sazinieties ar Inu Spridzāni (ina.spridzane@leinonen.lv, tel. 67358635) vai Kristīni Ereli (kristine.erele@leinonen, tel. 67358600).

Ja Jums interesē jaunumi nodokļu, darba un citos ar uzņēmējdarbību saistītos tiesību aktos Igaunijā un Lietuvā, lūdzu apmeklējiet http://leinonen.ee/news/news  un http://leinonen.lt/news/news.


02.06.15


Latest articles Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

25

Oct

Atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem

20

Oct

E-adrese

Sazināties ar mums

Email again:
Services